ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!! ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 4.000.000 – 10.000.000 ກີບ

ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!! ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 4.000.000 – 10.000.000 ກີບ

ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈຳກັດ
ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ

1. ວິສະວະກອນປະກັນຄຸນນະພາບ 1ຕຳແໜ່ງ
2. ວິສະວະກອນ IT 1ຕຳແໜ່ງ

3. ວິສະກອນບຳລຸງຮັກສາ 1ຕຳແໜ່ງ
4. ຊ່າງສ້ອມບຳລຸງ 18ຕຳແໜ່ງ

Tel: 021 221044, 021 221045
e-mail: hlao.recruit.hr@hoya.com
#ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ

ข่าวทั่วไป