ໂອກາດທາງການສຶກສາຂອງຄົນເຮົາມັນບໍ່ເທົ່າກັນ

ໂອກາດທາງການສຶກສາຂອງຄົນເຮົາມັນບໍ່ເທົ່າກັນ

ພາບທີ່ເຫັນຄືພາບຫໍພັກນັກຮຽນ ມສ ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ແຕ່ເດີມແລ້ວຈະມີຫໍພັກໃນໄວ້ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເຮືອນຢູ່ໄກສາມາດພັກເຊົາເພື່ອສຶກສາຮ່ຳຮຽນ.


ມີນັກຮຽນທີ່ນອນໃນຫໍພັກທັງໝົດປະມານ 200 ປາຍຄົນ, ມີອາຄານເຮືອນນອນທັງໝົດ 4 ຫຼັງ, ແບ່ງອອກເປັນຫໍພັກຊາຍ 2 ຫຼັງ ແລະ ຫໍພັກຍິງ 2 ຫຼັງ, ຜ່ານການໃຊ້ງານມາຫຼາຍປີເຮັດໃຫ້ອາຄານເກົ່າຊຸດໂຊມ.


ດັ່ງໃນພາບແມ່ນອາຄານຫລັງເກົ່າມາແຕ່ທຳອິດ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງມາແຕ່ໄລຍະ ແລະ ເປັນຫລັງສຸດທ້າຍມີນັກຮຽນນອນເຫລືອຈາກ3ຫຼັງບໍ່ຮອດ10ຄົນ(ຄືດັ່ງທີ່ເຫັນ) ປັດຈຸທາງກຳລັງກໍ່ສ້າງຫໍພັກຫລັງໃໝ່(ຮູບສຸດທ້າຍ)ເພື່ອໃຊ້ແທນຫລັງດັ່ງກ່າວເຊີ່ງແມ່ນທືນສົມທົບຂອງຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈາກ16ບ້ານທີ່ມີນັກຮຽນມາເຂົ້າຮຽນເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບລະດົມທືນໄດ້ຈຳນວນ 9 ບ້ານ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄດ້ຕາມທີ່ເຫັນຍັງອີກ 7 ບ້ານທີ່ຍັງລະດົມບໍ່ທັນໄດ້(ໂຄວິດເປັນເຫດເສດຖະກິດຄອບຄົວຂາດເຂີນ).


ປັດຈຸບັນທາງໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຂໍຈາກຫລາຍພາກສ່ວນຢູ່ແລະກໍ່ສ້າງຕາມກຳລັງທີ່ມີ ຫໍພັກຫລັງເກົ່ານັ້ນອະນາຄົດຈະເປັນບ່ອນຈອດລົດນັກຮຽນ ຖ້າທ່ານໃດຢາກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງໂຮງຮຽນພວກເຮົາກໍ່ຍິນດີເພາະຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງກໍ່ສ້າງ.


ສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານ FB ອຈ Oung Jeuakamzor 🙏

ข่าวทั่วไป