ດ່ວນ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ວັນທີ 20/4/2022

ດ່ວນ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ວັນທີ 20/4/2022

ດ່ວນ! ປັບລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 11 ຂອງປີ 2022


ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ -90 ກີບ/ລິດ
ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດໍັງທຳມະດາ -20ກີບ/ລິດ
ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນກາຊວນ +310 ກີບ/ລິດ

ข่าวทั่วไป