ນັກລົງທຶນ ສປ ຈີນ ປູກເຂົ້ານາແຊງ ດ້ວຍເຕັກນິກໃໝ່ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ນັກລົງທຶນ ສປ ຈີນ ປູກເຂົ້ານາແຊງ ດ້ວຍເຕັກນິກໃໝ່ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ຂະບວນປູກເຂົ້ານາແຊງ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໃນປີ 2022 ນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນ ກວ້າງຂວາງ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີເຂົ້າແຮໄວ້ກິນ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ໃນນີ້ການປູກເຂົ້າດ້ວຍເຕັກນິກໃໝ່ຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມມີໜໍ່ແໜງຂຶ້ນ, ສະເພາະປີນີ້ການປູກເຂົ້າດ້ວຍເຕັກນິກໃໝ່ຂອງຈີນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 38 ເຮັກຕາ ໂດຍໄດ້ເຊົ່າເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນເຂດທົ່ງນາໄໝ.

ທ່ານ ລີຈົ່ງຊວນ ຫົວໜ້າ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິກໍາ ອາຊີປາຊິຟິກ ທັງເປັນວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຕັກນິກການປູກພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຕົກກ້າຄົບ 30 ວັນ ກໍໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກ ໂດຍໄດ້ຈັດເປັນແຖວຄື: ແຖວໃຫຍ່ກວ້າງ 1 ແມັດແມ່ນປູກເຂົ້າແມ່ ແລະ ແຖວນ້ອຍກວ້າງ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດແມ່ນປູກເຂົ້າຜູ້ ໂດຍຈະປູກເຂົ້າຜູ້ກ່ອນ 1 ອາທິດ ແລ້ວຈຶ່ງປູກເຂົ້າແມ່ຕາມຫລັງ

ເຊິ່ງການປູກໃຫ້ມີເຂົ້າຜູ້ ແລະ ເຂົ້າແມ່ນີ້ ກໍເພື່ອເອົາເກສອນຂອງເຂົ້າຜູ້ມາປະສົມພັນກັບເຂົ້າແມ່ ໂດຍແມ່ນຄົນເຮົາຊ່ວຍໃນການປະສົມພັນຄື: ພາຍຫລັງທີ່ເຂົ້າຜູ້ ແລະ ເຂົ້າແມ່ເລີ່ມອອກຮວງແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ເອົາເຊືອກຈັບຄົນລະສົ້ນແລ້ວລາກເພື່ອໃຫ້ແກສອນເຂົ້າຜູ້ຫລົ່ນໃສ່ເຂົ້າແມ່.

ເຂົ້າດັ່ງກ່າວ, ມີອາຍຸ 120 ວັນຈຶ່ງໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ສະມັດຕະພາບຈະໄດ້ 6 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ໃນນີ້: ເຂົ້າແມ່ໄດ້ 4 ໂຕນຕໍ່ ແລະ ເຂົ້າຜູ້ໄດ້ 2 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ເຂົ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດເປັນແນວພັນ ເພື່ອສົ່ງໄປປູກຕໍ່ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ. ສ່ວນແຮງງານໃນການຄາດໄຖ, ປັກດໍາແມ່ນຈ້າງປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງໄຊຍະບູລີ ຄື: ໄຖ-ຄາດ 3,8 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ປັກດໍາ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ເຮັກຕາ, ສ່ວນການເກັບກ່ຽວບໍລິສັດ ຈະໄດ້ໃຊ້ລົດກ່ຽວເອງ.

ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ

ข่าวทั่วไป