PM 2.5 ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານ 19.4 ເທົ່າ.

PM 2.5 ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານ 19.4 ເທົ່າ.

ປະລິມານຝຸ່ນ PM 2.5 ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ (11 ເມສາ 2022) ເວລາ 07:00 ໂມງ ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານຂອງ WHO ກຳນົດໄວ້ 19.4 ເທົ່າ. ແຕ່ຍັງຕ່ຳກວ່າ ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ມີປະລິມານຝຸ່ນ PM 2.5 ເກີນມາດຕະຖານຂອງ WHO ກຳນົດໄວ້ ເຖິງ 24,5 ເທົ່າ.

ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ບັນແຂວງຕ່າງໆ ໃນປະເທດລາວ ກໍຍັງມີປະລິມານຝຸ່ນ PM 2.5 ສູງກວ່າມາດຕະຖານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃຜທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງອອກຈາກອາຄານ ບ້ານເຮືອນ ຄວນໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນຝຸ່ນ PM 2.5 ຫຼື ງົດອອກຈາກອາຄານບ້ານເຮືອນຊົ່ວຄາວ.

ข่าวทั่วไป