ປະກາດ…!!!ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຮັບພະນັກງານຂັບລົດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນຂັ້ນຕ່ຳ3,000,000ກີບ.

ປະກາດ…!!!ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຮັບພະນັກງານຂັບລົດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນຂັ້ນຕ່ຳ3,000,000ກີບ.

ປະກາດໆ !ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ  ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:ຊ່າງສ້ອມແປງທີ່ມີປະສົບການດ້ານການສ້ອມແປງປະເພດລົດໃຫຍ່ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ໂຊເຟີລົດຈົກ 7 ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ອີງຕາມປະສົບການ,ຄວາມຊຳນານໃນການເຮັດວຽກໂຊເຟີລົດຕັກ 2 ຕຳແໜ່ງ:

ເງີນເດຶອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.500.000 ຂຶ້ນໄປໂຊເຟີລົດດ້າມ 9 ຕຳແໜ໋ງ :

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000₭ ຂຶ້ນໄປໂຊເຟີລົດລາກ 2 ຕຳແຫນ່ງ:

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,800,000-3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ( ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ D )

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000 ຂື້ນໄປ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້
1.ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ເຂດເມືອງວິລະບູລີ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

3.ຮູູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ

6.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ

7.ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້

8.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບ 2 ເຂັມຂື້ນໃປສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ
ມີອາຫານ 3 ຄາບ
ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້
ມີວັນພັກໃຫ້ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ
ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

#ເອກະສານຕິດຂັດມີ
1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ
2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ
3 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ
( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 )( Email: hs.planner16@hotmail.com )

ທີ່ມາ:

ข่าวทั่วไป