ແຊໄວ້ເລີຍ..!! ສູດຢາດີ ໃຜເປັນລິດສີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ) ລອງເອົາຫມາກນີ້ຕົ້ມກິນ2-3ມື້ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ

ແຊໄວ້ເລີຍ..!! ສູດຢາດີ ໃຜເປັນລິດສີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ) ລອງເອົາຫມາກນີ້ຕົ້ມກິນ2-3ມື້ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ

ໃຜເປັນລິດສີດວງ (ອອກຢູ່ນອກ)
ລອງເອົາຫມາກນີ້ຕົ້ມກິນ. ກ່ອນຕົ້ມກິນຕ້ອງເອົາຜ້າຫໍ່


ບໍ່ຮູ້ຢູ່ລາວມີຕົ້ນນີ້ບໍ່ ແລະຊື່ແນວໃດ
ກິນ2-3ມື້ຈະເຫັນຜົນດີ ຕົ້ມເທື່ອ2-3ພວງ ກັບນ້ຳລິດເຄິ່ງ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ10-15ນາທີ ກິນມື້3-4ຈອກຫລັງເຂົ້າ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

สาระน่ารู้