ແຊເອົາບຸນ..!!ບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຕັບ​ ຫຼື​ ໄວຮັດຕັບB,​Cຕັບແຂງ ຕົ້ມກິນເຊົາຂາດໂລດ

ແຊເອົາບຸນ..!!ບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຕັບ​ ຫຼື​ ໄວຮັດຕັບB,​Cຕັບແຂງ ຕົ້ມກິນເຊົາຂາດໂລດ

ທ່ານໄດ້ມີບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຕັບ​ ຫຼື​ ໄວຮັດຕັບB,​Cຕັບແຂງຈົນຮໝໍ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົ່ວໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເອົາຢາໂຕນີ້ຕົ້ມກິນໄຊ້ເວລາປະມານ2-3ເດື່ອນລາຍຄົນຫາຍຂາດສັບພາສາລາວເອີ້ນວ່າຕົ້ນຄູນປ່າ

ປະລິມານຕົ້ມກິນ1ກຳມື້ຕໍ່ນໍ້າ​ 2 ລິດຕົ້ມຈົນນໍ້າຈືດສາມາດປ່ຽນໂຕໃຫມ່ໄດ້ວິທີເຮັດນຳຕົ້ນຄູນປ່າ ມາຕັດໃຫ້ພໍດີ ແລ້ວນຳມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ຫຼື ແບບດິບໆກໍ່ໄດ້ ຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຂາວ ຕົ້ມດື່ມ ຮັບຮອງຫານຂາດແທ້ 100% ລອງໄປເຮັດເບິ່ງເດີ່

สาระน่ารู้