ນັບແຕ່ມີ “ໂຄວິດ” ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 58 ຕື້ກີບ

ນັບແຕ່ມີ “ໂຄວິດ” ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 58 ຕື້ກີບ

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນທິດຊີ້ນຳກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ V ລາຍງານຮ່າງບົົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນກິດຈະ ກຳປະຈຳງວດ I ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳງວດ II ປີ 2022 ຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2022, ຄະນະສະພາບໍລິຫານອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ VI ຂຶ້ນ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ອປຊ.

ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ VI ແລະ ກໍ່ໍເປັນກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ I ໃນປີ 2022, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ໄດ້ຈັດຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາປະຊຸມເຄິ່ງມື້,

ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການທົບທວນຄືນຜົນຂອງການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ V, ການລາຍງານຜົນສຳເລັດໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ, ບາງບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງທີ່ ປະຈຳໄຕມາດ I ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນການບາງວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ມາຕະການແກ້ໄຂ ປະຈຳໄຕມາດ II ປະຈຳປີ 2022.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ນຳສະເໜີບາງບັນຫາຕໍ່ບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ, ເນື່ອງຈາກໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໃຫ້ກັບບັນດາວິສະຫະກິດກໍ່ຄືຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ປິດກິດຈະການ ຫຼຶ ພັກວຽກຊົ່ວຄາວຍ້ອນຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຮອດເດືອນມັງກອນ 2022.

ນອກນັ້ນ ຖ້າມີສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມລາພັກ ຍ້ອນການຕິດເຊື້້ອຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການຈາກປະກັນສັງຄົມ ຊຶ່ງປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ປະກັນຕົນປະກອບເອກະສານຂໍອຸດໜູນປ່ວຍການນຳປະກັນສັງຄົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພິຈາລະນາ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນປ່ວຍການ ຫຼື ການສະໜອງເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຊັກຊ້າ, ເພາະການຢັ້ງຢືນເອກະສານຂອງຜູ້ປະກັນຕົນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນ, ທາງປະກັນສັງຄົມກໍ່ຄືພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ

ເພຶ່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໃນການພິຈາລະນາເອກະສານຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິ ຫານ ຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ການລາຍງານຂອງຫົວຫນ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັບບົດສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄຄມາດທີ II ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດຫມາຍ.

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວ ຈັນທະວິໄຊ ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ຂຶ້ນທະ ບຽນ ແລະ ຈ່າຍເງິນສົມທົບ 327.392 ຄົນ, ຍິງ 150.744 ຄົນ (ບໍ່ລວມພາກ ສ່ວນ ປກຊ, ປກສ) ໃນນີ້ ຜູ້ປະກັນຕົນຈາກພາກລັດ 178.069 ຄົນ, ຍິງ 83.342 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 133.255 ຄົນ, ຍິງ 59.844 ຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 16.068 ຄົນ, ຍິງ 7.558 ຄົນ.

ສະເພາະ ໃນງວດທຳອິດຂອງປີ 2022 ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມໂດຍການຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ໄດ້ 9.175 ຄົນ ເທົ່າກັບ 116% ຂອງແຜນການ, ໃນນີ້ ຂຶ້ນທະບຽນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ 452 ຄົນ ເທົ່າກັບ 121% ຂອງແຜນການ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານໃໝ່ໄດ້ 7.740 ຄົນ ເທົ່າກັບ 115% ຂອງແຜນການ, ຮັບຜູ້ສະໝັກໃຈໃໝ່ໄດ້ 983 ຄົນເທົ່າກັບ 131% ຂອງແຜນການ ແລະ ຂຶຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ 103 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 117% ຂອງແຜນການ, ມີຜູ້ເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ 785.838 ຄົນ ຍິງ 405.003 ຄົນ,

ໃນນີ້ ມີຜູ້ປະກັນຕົນ 372.149 ຄົນ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ 413.689 ຄົນ, ໂດຍແຍກເປັນພາກລັດ 489.232 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີຜູ້ປະກັນຕົນ 230,760 ຄົນ ຄູ່ສົມຣົດ 93,613 ຄົນ ລູກ 164,859 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ ມີ 296.606 ຄົນ, ໃນນີ້ ຜູ້ປະກັນຕົນ 141,389 ຄົນ, ຄູ່ສົມຣົດ 71,268 ຄົນ ລູກ 83.949 ຄົນ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 403.88 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການ, ໃນນີ້ ພາກລັດ 295,13 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 95%, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 108,74 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 110% ຂອງແຜນການ;

ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 358,84 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112% ຂອງແຜນການ ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍພາກລັດ 288,28 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98% ແລະ ລາຍຈ່າຍພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 70,55 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 102% ຂອງແຜນການ; ຜົນໄດ້ຮັບໃນງວດ I ມີຍອດຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທັງໝົດ 45,04 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ພາກລັດ 6.850,67 ຕື້ກີບ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 38,19 ຕື້ກີບ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍ ທັງໝົດ 60.653 ກໍລະນີ ມີ 120.715 ເທື່ອຈ່າຍ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງແຜນການ.

ຮອດປັດຈຸບັນ ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 1.105 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 66.941 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 42.518 ເທື່ອຄົນ ຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ 58,84 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ ຢູ່ສູນກາງ 726 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີຈໍານວນ 45.974 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 28.815 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 41,74 ຕື້ກ່ວາກີບ, ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 377 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີຈໍານວນ 20.967 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 13.703 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 17,10 ຕື້ກ່ວາກີບ,

ສະເພາະ ໃນງວດທຳອິດຂອງປີ 2022 ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ 164 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 15.139 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 10.747 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 14,93 ຕື້ກ່ວາກີບ, ໃນນີ້ ສູນກາງ 129 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 13.345 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 9.347 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 13,57 ຕື້ກ່ວາກີບ, ທ້ອງຖິ່ນ 35 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 1.794 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 1.400 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 1.361,88 ຕື້ກ່ວາກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນງວດທີ 2 ຂອງປີ, ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ວຽກງານການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດເຂົ້າໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 88 ຫົວໜ່ວຍ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນພາກລັດໃຫ້ໄດ້ 375 ຄົນ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານໃໝ່ຈາກວິສາຫະກິດໃໝ່ ແລະ ເກົ່າໃຫ້ໄດ້ 6.750 ຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນລະບົບສະໝັກໃຈໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 750 ຄົນ, ຈະໃຫ້ມີຜູ້ເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຕາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ 795.246 ຄົນ,

ໃນນີ້ ພາກລັດ 492.883 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 302.363 ຄົນ, ພ້ອມທັງ ຈະພິຈາລະ ນາ ແລະ ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆທັງໝົດ 88.321 ເທື່ອຄົນ ມີ 195.210 ເທື່ອຈ່າຍ, ໃນນີ້ພາກລັດ 69.319 ເທື່ອຄົນ ມີ 163.639 ເທື່ອຈ່າຍ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 19.002 ເທື່ອຄົນ ມີ 31.571 ເທື່ອຈ່າຍ, ຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 427,97 ຕື້ກີບ,

ໃນນີ້ ພາກລັດ 322,96 ຕື້ກີບ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 105,01 ຕື້ກີບ, ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍອຸດໜູນປະ ກັນສັງຄົມ ແລະ ບໍລິຫານຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ເກີນ 362,68 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງພາກລັດມີລາຍຈ່າຍປະມານ 293,62 ຕື້ກີບ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 69.05 ຕື້ກີບ, ເຖິງແມ່ນຈະເປັນຄາດໝາຍທີ່ສູງ ແຕ່ອົງການປະກັນສັງຄົມກໍຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

(ຂ່າວສານຮສສ)

ข่าวทั่วไป