ແຊເອົາບຸນ! ບອກສູດຢາດີເບົາຫວານ, ຕັ່ງຊົງ ແລະ ດີໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ

ແຊເອົາບຸນ! ບອກສູດຢາດີເບົາຫວານ, ຕັ່ງຊົງ ແລະ ດີໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ

ແຊຕໍ່ເອົາບຸນເດີ
ຂໍບອກສູດຢາດີເບົາ ຫວານ ກິນແລ້ວຫາຍຂາດ ດີຕົ້ງຊົ້ງ ດີໂລກໄຕຊຸດໂຊມ ເຫັນຜົນມາແລ້ວ ມີຄູບາຢູ່ວັດເບົາຫວານຂຶ້ນ400.

ຕອນນີ້ປົກກະຕິ ໃຫ້ເອົາຕັດກົກກວ້ຍ ນຳ້(ກວ້ຍທະນີອອງ) ຕັດເຫຼືອໄວ້ໃນຕົ້ນ

1,20ແມັດ ແລ້ວເອົມີດຄວັດເປັນໂກນຄືຮູບ ເອົາຖວ້ຍອັດໄວ້ ຖ້າໃຫ້ສະອາດເອົາຖົງຢາງປົກ ຈາກນັ້ນເອົາທໍ່ດູດຫຼືຈອກດູດຫຼືຕັກກິນເຊົ້າທ່ຽງແລງຫຼືທຸກສາມຊົ່ວໂມພະຍາດດັ່ງກາວຫາຍຂດ ຂໍໃຫ້ບອກຕໍ່ເອົາບຸນເດີ (ຕົ້ນກວ້ຍທີ່ຈະມາເຮັດແມ່ນກວ້ຍບໍ່ທັນອອກປີເດີ) ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ 54156945

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

สาระน่ารู้