ແຊໄວ້ເລີຍ! ວິທີເຮັດຊັນໄລເອງງ່າຍໆ ປະຢັດເງິນ ເຮັດໃຊ້ກໍ່ດີເຮັດຂາຍກໍ່ລວຍ

ແຊໄວ້ເລີຍ! ວິທີເຮັດຊັນໄລເອງງ່າຍໆ ປະຢັດເງິນ ເຮັດໃຊ້ກໍ່ດີເຮັດຂາຍກໍ່ລວຍ

ວິທີເຮັດຊັນໄລໝາກຂີ້ຫູດ..
ຕາມນີ້ເລີຍລູກຄ້າ ເຮັດບໍ່ເປັນທາງເຮົາສອນ ແລະ ຍັງມີຄູ່ມືຕິດໄປນຳຊຸດອິກ …

ຕ້ອງລອງແລ້ວລະN70 ເປັນສານທີ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ດີ
ເຮັດແຊມພູ , ຊັນໄລ, ຄີມອາບນ້ຳ, ນ້ຳຢາງລ້າງມື….

ເປັນສິນຄ້າທີ່ທຸກໆຄົນຕາມຫາເພື່ອນຳໄປປະຍົກໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
ປະຢັດຕົ້ນທືນປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ
ສ້າງລາຍໄດ້ໃນຊ່ວງໂຄວິດໄດ້
ຂາຍອຸປະການເຮັດຊັນໄລ ແລະ ຫົວເຊື້ອສະບູ

–ຖົງສິບລ໋ອກໃສ່ສະບູ
ເບສສະບູແບບຂຸ້ນ ແລະ ໃສ
ສານກັນເສຍ , ສີປະສົມພິມຢາງຊີລີໂຄນ
ກີເຊີລີນແຫຼວ


N70, ຜົງຟອງ, ຜົງຂຸ້ນ
ສິນຄ້າທຸກອັນແມ່ນພ້ອມສົ່ງ ແອັບ78573580

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

สาระน่ารู้