ຕໍາກັນ 3 ກໍລະນີ ມີລົດ 7 ຄັນ ຢູ່ຈຸດດຽວ

ຕໍາກັນ 3 ກໍລະນີ ມີລົດ 7 ຄັນ ຢູ່ຈຸດດຽວ

ແຍກອັນຕະລາຍ! ທາງເລກທີ່ 13 ເຂດທາງແຍກ ລົງໄປຫາຫໍພັກຊີເກມ , ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ເຊົ້າວັນທີ 29 ມີນາ 2022, ລົດຕໍາກັນ 3 ກໍລະນີ ມີລົດຮ່ວມເຫດທັງໝົດ 7 ຄັນ!ຄົນປອດໄພ!

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຂັບຂີ່ລົດຢ່າງມີສະຕິແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ຄລິບໂດຍ: Tommy Ynwa

ข่าวทั่วไป