ປະກາດຮັບສະໝັກເຂົ້າຮຽນຟຼີ40ວັນ ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ

ປະກາດຮັບສະໝັກເຂົ້າຮຽນຟຼີ40ວັນ ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ

ສະຖານທີ່ຮັບສະໝັກເລະເປີດຮຽນ: ສູນຊາວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຕັ້ງຢູ່:ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເໜືອ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄ້ອຍຫຼັກ6 ຫຼັງຊ່ວຍສາອາກອນສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:

ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດນະໂຍບາຍຕອນຮຽນໄລຍະ40ວັນມີດັ່ງນີ້:ຮຽນຟຼີ ໄລຍະຮຽນ 40ວັນ ອຸປະກອນການຮຽນຟຼີແຕ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ຟຼູີພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນແລະເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບແຕ່ບໍ່ມີອາຫານໃຫ້ນະໂຍບາຍລາຍໄດ້ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີມີດັ່ງນີ້:

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່1-3ເດືອນແມ່ນ 1,550,000ກີບເງິນເດືອນເຮັດວຽກ4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ1,600,000ກີບເງິນຜະລິດເລີ່ມຕົ້້ນ: 200,000-400,000ກີບ

ເງິນຜະລິດເຮັດໄດ້4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ:500,000-2,500,000ກີບເງິນປການເຮັດວຽກຂຶ້ນໃຫ້ປີລະ25000ກີບເບີກໃຫ້ທຸກເດືອນນະໂຍບາຍການເປັນຢູ່ ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູຟຼີ

ພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນໃຫ້ຟຼີ ໃຊ້ນ້ຳໃຊ້ໄຟຟຼີ ເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບ ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອນັ່ງເຮັດ

ข่าวทั่วไป