ເມືອງໄຊທານີເຮັດແທ້…ແຈ້ງການ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ 10ຮ້ານ ຊົ່ວຄາວ

ເມືອງໄຊທານີເຮັດແທ້…ແຈ້ງການ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ 10ຮ້ານ ຊົ່ວຄາວ

ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ເປີດ ຫຼື ປີດ ການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ກ່ອນຈະເປີດການບໍລິການຄືນໃໝ່ ຈະຕ້ອງວາງແຜນການຈັດສັນ ຢ່າງເປັນລະບົບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ວາງອອກ

ข่าวทั่วไป