ຕົ້ມດື່ມດີປານປິດຖີ້ມ..!! ຫຍາ້ເຮື້ອນແມວ ຫຼື ຕົ້ນຊາແມວ ຢາດີປອດອັກເສບ-ປອດບວມ-ຫາຍໃຈຝືດ

ຕົ້ມດື່ມດີປານປິດຖີ້ມ..!! ຫຍາ້ເຮື້ອນແມວ ຫຼື ຕົ້ນຊາແມວ ຢາດີປອດອັກເສບ-ປອດບວມ-ຫາຍໃຈຝືດ

ອັນນີ້ແມ່ນຫຍາ້ເຮື້ອນແມວແຕ່ບາງຄົນເອີ້ນຕົ້ນຊາແມວ ມັນເປັນຢາດີປອດໆອັກເສບປອດບວມຫາຍໃຈຝືດບໍ່ສະດວກໃຫ້ເອົາກຳນຶ່ງມາຕົ້ມກີນໃສ່ນຳ້ນຶ່ງລີດຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີແລ້ວຕອງກີນ

ຫລືຈະເອົາມາຊອຍຕາກແດດໄວ້ແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຄືຊາກໍ່ໄດ້ແຕ່ກີນກອ່ນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ແລງຄັ້ງລະຈອກດີປານປິດຖີ້ມຖ້າຜູ້ເປັນມາຫລາຍປີກໍ່ດີບໍ່ເກີນສາມຫມໍ້ດີແທ້ໆແລ ລົງບອກເພື່ອບຸນເດີສາທຸໆຂໍໃຫ້ເຊົາໃຫ້ດີດວ້ຍເທີ້ນຯ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

สาระน่ารู้