ແຊບອກຕໍ່..!! ສູດຢາດີໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ ,ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບບໍລິເສນຫົວໃຈ ໝໍ້ດຽວເຫັນຜົນ

ແຊບອກຕໍ່..!! ສູດຢາດີໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ ,ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບບໍລິເສນຫົວໃຈ ໝໍ້ດຽວເຫັນຜົນ

ອັນນີ້ແມ່ນກົກຫມາກແຄ້ງຟ້າໃຫ້ເອົາລຳຕົ້ນແລະຮາກ ເຄືອຂີ້ຫມີ້ນເຄືອເອົາເຄືອໃຫຍ່ທັງສອງຢາ່ງນີ້ລວມກັນນຶ່ງກຳຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນຶ່ງລີດຕົ້ມຟົດ10ນາທີແລ້ວຕອງກີນ

ມັນເປັນຢາດີໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ ທີ່ມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິແລະເຈັບບໍລິເວນຫົວໃຈພາໃຫ້ເມື່ອຍໄວແລະມັກເປັນຖ້າໃຜມີອາການເປັນແບບວ່າມານີ້ຊອກຕົ້ມກີນໂລດນຶ່ງຫມໍ້ເຫັນຜົນດີໂລດ100%ອາຈານລົງມາບອກເພື່ອບຸນເພາະມີຄົນກີນທົດລອງມາແລ້ວດີແທ້ໆແລ…

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

สาระน่ารู้