ໃຜຢາກໄດ້ເມຍໄປສະໝັກດ່ວນ..!! 2 ສາວ ມາເລເຊຍ ປະກາດຫາຜົວ ເງື່ອນໄຂຕ້ອງຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2ຄົນ

ໃຜຢາກໄດ້ເມຍໄປສະໝັກດ່ວນ..!! 2 ສາວ ມາເລເຊຍ ປະກາດຫາຜົວ ເງື່ອນໄຂຕ້ອງຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2ຄົນ

ສື່ຕ່າງປະເທດອອກມາເຜີຍແພ່ເລື່ອງ: ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫນຸ່ມໆຫວານປາກ 2 ສາວ ຊາວມາເລເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ສື່ທາງອອນລາຍ ປະກາດຕາມຫາຫນຸ່ມໆ ທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2 ຄົນ.

ຍ້ອນສາເຫດເພື່ອນຮັກເພື່ອນແຮງເລີຍຕ້ອງມີຜົວຄົນດຽວກັນ ຂໍ້ມູນຈາກ:ສື່ຕ່າງປະເທດ

ທັງຄູ່ເປັນໝູ່ຮັກກັນ ຍິງຄົນໜື່ງອາຍຸ 31 ປີ ເປັນແມ່ລູກ 1 ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອີກໜື່ງຄົນອາຍຸ 27 ປີ ມີທຸລະກິດຮ້ານຊັກລີດເປັນຂອງຕົວເອງ

ທັງຄູ່ໄດ້ລະບຸວ່າເງື່ອນໄຂຕ້ອງຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2 ຄົນ ໄດ້ ແລະ ບໍ່ຖືຫາກຈະມີສາມີຄົນດຽວກັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

https://www.tnews.co.th/social/562716

https://mgronline.com/around/detail/9650000028646

ข่าวทั่วไป