ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສ ຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້

ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສ ຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ! ໂພສຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ກຳລັງລະບາດ.


ປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍເພຈ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍແຫ່ງ ອອກມາໂພສປະກາດຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄ່ານໍ້າມັນ ໂດຍການທີ່ໃຫ້ສົ່ງ QR ຫຼື ເລກບັນຊີເຂົ້າມາໃນຄອມເມັ້ນ ເພື່ອສຸ່ມໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຄອມເມັ້ນ

ບາງໂພສກໍໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຄົນມາກົດ Like ກົດ Share ເພື່ອສຸ່ມແຈກຄ່ານໍ້າມັນ.ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

ข่าวทั่วไป