ເຕືອນຢ່າເຮັດເດີ້..!! ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ປະຊາຊົນບຸກລຸກເຂົ້າໄປຮົ້ວກັນຄວາມປອດໄພລົດໄຟ.

ເຕືອນຢ່າເຮັດເດີ້..!! ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ປະຊາຊົນບຸກລຸກເຂົ້າໄປຮົ້ວກັນຄວາມປອດໄພລົດໄຟ.

ວັນທີ 22 ມີນາ 2022 ເຫດເກີດບໍລິເວນເມືອງ ນາຊາຍທອງ ໄດ້ມີປະຊາຊົນບຸກລຸກເຂົ້າໄປຮົ້ວກັນຄວາມປອດໄພລົດໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງການເດີນລົດໄຟ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຂອງຕົວທ່ານເອງ, ຈຶ່ງຂໍຄວາມມືຈາກທຸກທ່ານ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ມ້າງ ຫລື ປີນຮົ້ວ ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດທາງລົດໄຟເດັດຂາດ.

ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟມາດຕາທີ 137 ຂໍ້ທີ 10 ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປີນຝາກັ້ນ, ຂວາງທາງ, ຂ້າມທາງເມື່ອໄຟແດງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປີນຮົ້ວ, ຮາວກັ້ນລະຫວ່າງທາງລົດໄຟກັບເຂດບໍລີເວນອ້ອມຂ້າງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍແຈ້ງມາຍັງປະຊາຊົນທຸກທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ນອກຈາກການປີນຝາກັ້ນ, ປີນຮົ້ວ ແລະ ຮາວກັ້ນລະຫວ່າງທາງລົດໄຟກັບເຂດບໍລີເວນອ້ອມຂ້າງຈະຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວ, ຍັງຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຂອບເຂດຮົ້ວປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອາດຈະມີອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ມີໄຟຟ້າແຮງສູງ, ອີກປັດໄຈໜຶ່ງລົດໄຟແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະທາງ ແລະ ໄລຍະເວລາຈຳນວນໜຶ່ງໃນການເບກ, ບໍ່ສາມາດເບກທັນທີໄດ້,

ເຊິ່ງຫາກມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍອາດຈະພາໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເອງໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວກໍຍັງຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການແລ່ນລົດ ກໍຄືເປັນອັນຕະລາຍຊີວິດຂອງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນລົດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຊາດບ້ານເມືອງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງສູງຫາກບຸກລຸກເຂົ້າໄປຮົ້ວກັ້ນລົດໄຟ.

ข่าวทั่วไป