ຢຸດ! ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ປ່ຽນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບ້ານເຮົາ

ຢຸດ! ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ປ່ຽນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບ້ານເຮົາ

ເຫັນໄດ້ວ່າມີບາງຮ້ານຄ້າ ແມ່ນປັບລາຄາຂຶ້ນ “ຕາມໃຈ” ຈັກອັນໃດສິນຄ້າເກົ່າ ຈັກອັນໃດສິນຄ້າໃໝ່ ພໍແຕ່ໄດ້ຍິນວ່າ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຜັນຜວນກໍພ້ອມປັບຂຶ້ນລາຄາໂລດ.

ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ການປັບລາຄາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນຕົວເລກມົນ ຕາມໃຈເລີຍ. ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຕົວຈິງຂຶ້ນ 10% ລາຄາສິນຄ້າ ປັບຂຶ້ນ 20% ຫຼືຫຼາຍກວ່າ ກໍເຫັນຫຼາຍ.

ວິທີແກ້ ທີ່ຢາກໃຫ້ຫຼາຍຄົນລອງພິຈາລະນາ ແລະ ຊ່ວຍກັນປັບປ່ຽນ ເພື່ອປະເທດຊາດຂອງເຮົາຄື:
ຊອກຫາສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ສາມາດທົດແທນ ກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຕົວຢ່າງ:
1. ກິນໜີ່ໄທ ປ່ຽນມາກິນ ເຝີ ຫຼື ເຂົ້າປຽກ ແທນ ແລະ ຍັງສົ່ງເສີມເສດຖະກິດລາວອີກ.
2. ກິນເຂົ້າໜົມຊອງຂອງໄທ ຂອງຈີນ ປ່ຽນມາກິນ ຈືນກ້ວຍ ຈືນມັນ ຈືນເຜືອກ ແທນ ແລະ ຍັງສົ່ງເສີມເສດຖະກິດລາວອີກ.
3. ກິນໄຂ່ໄກ່ໄທ ປ່ຽນມາກິນໄຂ່ໄກ່ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ແທນ.

ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດ ທົດແທນດ້ວຍຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງບ້ານເຮົາ

ຖ້າພວກເຮົາພ້ອມໃຈກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ປ່ຽນວິທີຄິດ ປ່ຽນການປະພຶດເທົ່ານີ້ ກໍເປັນການຊ່ວຍສ້າງເສດຖະກິດຂອງບ້ານເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລ້ວ.

ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງ ຖ້າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເຮົາສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ ຜັນຜວນ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ກໍຈະໝົດໄປຢ່າງແນ່ນອນ.

ข่าวทั่วไป