ບ້ານເຮືອນໃດແມງສາບຫຼາຍ ລອງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເບິ່ງ ຮັບຮອງຫາຍກ້ຽງຍົກຮັງ

ບ້ານເຮືອນໃດແມງສາບຫຼາຍ ລອງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເບິ່ງ ຮັບຮອງຫາຍກ້ຽງຍົກຮັງ

ແມງສາບມັກອາໃສຢູ່ບ່ອນທີ່ອັບຊຸ່ມ ຫຼື ຕາມຊອກສາຍໄຟຕ່າງໆ ເປັນແມງສາບທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະຈາຍເຊື້ອພະຍາດແບັກທີເລຍຕ່າງໆໄດ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ ມາເບິ່ງວິທີກຳຈັດແມງສາບແບບງ່າຍໆກັນເລີຍ

ສູດທີ 1

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ

-ກະຕຸກພສາດຕິກ

-ນໍ້າມັນພືດ

-ເສດອາຫານທີ່ມີກິ່ນຫອມ

ວິທີເຮັດ: ເອົາກະຕຸກມາທານໍ້າມັນພືດບາງໆ ບໍລິເວນປາກຕຸກ, ຈາກນັ້ນເອົາເສດອາຫານທີ່ມີກິ່ນຫອມໃສ່ໄວ້ກົ້ນຕຸກ (ຈາກການທົດລອງນໍ້າຕານປີບດີທີ່ສຸດ) ວາງກະຕຸກອຽງປະມານ 70 ອົງສາ ໃຫ້ປາກຕຸກແຕະຝາເຮືອນ ຕາມຊອກມູນພາຍໃນເຮືອນ, ມື້ຕໍ່ມາຈະເຫັນແມງສາບຢູ່ໃນກະຕຸກເຮັດແບບນີ້ຊໍ້າໆແມງສາບກໍ່ຈະໝົດໄປຈາກເຮືອນ

ສູດທີ 2

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ

-ກະຕຸກນໍ້າຫວານ 1-2 ຕຸກ

-ນໍ້າມັນໝູ

ວິທີເຮັດ: ຖອກນໍ້າມັນໝູໃສ່ກະຕຸກ ແລ້ວສັ້ນໃຫ້ນໍ້າມັນໝູຕິດທົ່ວກະຕຸກ, ນຳເອົານໍ້າມັນໝູປ້າຍຂອບໃນໃສ່ຄໍກະຕຸກໃຫ້ມັນມື່ນ, ນຳໄປຕັ້ງໄວ້ເຮືອນຄົວ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີແມງສາບ (ຈຸດທີ່ພົບເຫັນຕະຫຼອດ) ຕັ້ງປະໄວ້ 8 ຊມ ແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນນອນ, ຕື່ນມາຕອນເຊົ້າແມງສາບຈະຍົ້ວໆເຕັມຕຸກ ແຕ່ອອກມາບໍ່ໄດ້, ນຳຝາຕຸກມາປິດໄວ້ແລ້ວເອົາໄປຖີ້ມ

ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງສາບເຂົ້າເຮືອນ

-ອານາໄມເຮືອນເປັນປະຈຳ

-ປິດຊ່ອງຕ່າງໆທີ່ແມງສາບສາມາດເຂົ້າມາເຮືອຮໄດ້

-ຫ້າມວາງອາຫານສັດລ້ຽວໄວ່ໃນເຮືອນ

สาระน่ารู้