ຫຼາຍຄົນສົງໃສ..!! ເງິນເຟີ້ແມ່ນຫຍັງ ? ເງິນເຟີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ? ມີຄຳຕອບ

ຫຼາຍຄົນສົງໃສ..!! ເງິນເຟີ້ແມ່ນຫຍັງ ? ເງິນເຟີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ? ມີຄຳຕອບ

ພາວະເງິນເຟີ້ (Inflation) ໜາຍເຖິງ ລະດັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ ມີລາຄາເພິ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ໃນປີ 2010 ເຮົາມີເງິນ 5,000 ກີບ ສາມາດຊື້ເຂົ້າປຽກກິນໄດ້ 1 ຖ້ວຍ ແຕ່ປະຈຸບັນ ເຂົ້າປຽກລາຄາສູງຂຶ້ນ ເປັນຖ້ວຍລະ 12,000 ກີບ ຫາ 20,000 ກີບແລ້ວ.

ເງິນ 5,000 ກີບ ບໍ່ສາມາດຊື້ເຂົ້າປຽກໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ເຮົາມີເງິນ 5,000 ກີບເທົ່າເກົ່າ ແຕ່ມູນຄ່າເງິນຫຼຸດລົງນັ້ນເອງ. ນີ້ແມ່ນຄຳອະທິບາຍ ເງິນເຟີ້ແມ່ນຫຍັງນັ້ນເອງ.ເງິນເຟີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ” ສາເຫດແມ່ນ ເກີດຈາກການມີປະລິມານເງິນເພິ່ມຂຶ້ນໃນລະບົບເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອຄົນສາມາດກູ້ເງິນໄດ້ຫຼາຍ ຫຼືມີລາຍໄດ້ເພິ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕ້ອງຊຶ້ສິນຄ້າເພິ່ມຂຶ້ນ.

ແຕ່ສິນຄ້າແລະບໍລິການຍັງມີເທົ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕ້ອງຍາດກັນຊື້ສິນຄ້າໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເມື່ອສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຊະນິດໜື່ງສູງຂຶ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆແພງຂື້ນນຳເຊັ່ນ: ເມື່ອນຳ້ມັນ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂົນສົ່ງແພງຂຶ້ນ ຄົນຂາຍກໍ່ຂາຍໄດ້ກຳໄລໜ່ອຍລົງ ຈື່ງຕ້ອງຂຶ້ນລາຄາເພື່ອຮັກສາກຳໄລນັ້ນໄວ້ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວມາ

ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຂຶ້ນລາຄາ ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຄວນຂຶ້ນຕາມ ແຕ່ບໍ່ຂຶ້ນຈັກເທື່ອ ນັ້ນກໍຄື ເງິນເດືອນຂອງພວກເຮົານັ້ນເອງ.

ข่าวทั่วไป