ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງປີ 2022

ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງປີ 2022

ເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 14 ໂມງ 00 ວັນທີ 18 ມີນາ 2022
#ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ #ຄັ້ງທີ7

ແອັດຊັງພິເສດ ເກົ່າ 18.640 ໃໝ່ 20.170

ແອັດຊັງທຳມະດາ 16.380 ໃໝ່ 17.650

ກາຊວນ ເກົ່າ 14.510 ໃໝ່ 16.240

ข่าวทั่วไป