“ແຂວງອັດຕະປື ທໍາລາຍລະເບີດລູກບົມ 500 ປອນ Mk 82 ທີ່ຕົກຄ້າງແຕ່ສະໃໝສົງຄາມ”

“ແຂວງອັດຕະປື ທໍາລາຍລະເບີດລູກບົມ 500 ປອນ Mk 82 ທີ່ຕົກຄ້າງແຕ່ສະໃໝສົງຄາມ”

ວັນທີ 11 ມີນາຜ່ານມານີ້, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ປະຕິບັດການທໍາລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຊະນິດລູກບົມ 500 ປອນ Mk82 ທີ່ຕົກຄ້າງສະໃໝປາງສົງຄາມ ຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າຊວນ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື.

ທ່ານ ໄຊເສດຖາ ໂພສາລາດ ຮອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດປະຈໍາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປະຕິບັດການທໍາລາຍລະເບີດລູກບົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນື້ອງມາຈາກພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກອໍານາດການປົກບ້ານນໍ້າຊວນຄະນໍາອົງການເກັບກູ້ລະເບີດປະຈໍາແຂວງກໍ່ໄດ້ກະກຽມວາງແຜນເປັນອັນລະອຽດ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາ ທີມງານລົງສໍາຫຼວດ,ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ເພື່ອປະເມີນຄວາມອັນຕະ ລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກລູກລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈາກການສໍາຫຼວດປະເມີນໃນພື້ນຕົວຈິງສາມາດກຳໄດ້ ຈຸດພິກັດທີ່ຕັ້ງຂອງລູກລະເບີດ ແລະ ຄວາມອັນຕາລາຍຮ້າຍແຮງຂອງມັນອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຊິວິດ,ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນພາຍໃນບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ,ລະບົບເສົາສັນຍາເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຊີນເອົາພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງມາປືກສາຫາລືຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ,ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກຈຸດພິກັດ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນເຕັກນີກການທໍາລາຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມທີມ,ເຊິ່ງຈະໃຊ້ຈໍານວນຄົນທັງໝົດ 27 ຄົນ,ໄດ້ໃຊ້ກະສອບຊາຍ 9 ພັນກະສອບ ແລະ ຂຸດຄອງອ້ອມຮອບລູກລະເບີດຄວາມເລີກ 2 ແມັດ,ກວ້າງ 1 ແມັດກວ່າ,

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ວາງກໍາລັງປະຈໍາຈຸດຍາມວົງນອນກ 10 ຈຸດ,ວົງໃນ 3 ຈຸດ,ຈາກນັ້ນໄດ້ກວດຄືນຄວາມພ້ອມເປັນທີ່ຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ໄດ້ທໍາລາຍທັນທີ່.,ເຊິ່ງຜ່ານການທໍາລາຍ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຄືນ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ 100%.


ຂ່າວ: ໄຊຈະເລີນ

ข่าวทั่วไป