ແບບນີ້ຕ້ອງລອງ..!! ເປືອກໝາກໂມ ກຳຈັດ ແມງວັນ ໝົດກ້ຽງເຮັດງ່າຍໆບໍ່ເປືອງ

ແບບນີ້ຕ້ອງລອງ..!! ເປືອກໝາກໂມ ກຳຈັດ ແມງວັນ ໝົດກ້ຽງເຮັດງ່າຍໆບໍ່ເປືອງ

ບ້ານໃດກຳລັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບແມງໄມ້ຕ່າງໝໆທີ່ມັກມາຕອມອາຫານເຮັດໃຫ້ລຳຄານໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຍຸງ ຫຼື ແມງວັນ ມື້ນີ້ແອັດມີວິທີກຳຈັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາຝາກ ກັບວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

ໃຊ້ເປືອກໝາກໂມກັບນໍ້າຕານເຮືອນໃຜມີບັນຫ່ແມງວັນ ຕອມບໍລິເວນບ້ານໃຫ້ໃຊ້ເປືອກໝາກໂມແກ້ບັນຫາໄດ້ ເພາະໂດຍປົກກະຕິເຮົາກິນໝາກໂມແລ້ວກໍ່ຈະເອົາເປືອກໄປຖີ້ມ ມື້ນີ້ເຮົາຈະພານຳເປືອກໝາກໂມມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດວິທີເຮັດ

– ໃຫ້ກຽມພາສະນະ 1 ອັນ ເຊັ່ນ: ກະປ໋ອງພລາສຕິກ ຊາມທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ

– ນຳເປືອກໝາກໂມມາໃສ່ກະປ໋ອງ ຫຼື ຊາມທີ່ກຽມໄວ້

– ໃສ່ນໍ້າຕານລົງໄປ

– ຈາກນັ້ນໃສ່ນໍ້າຢາລ້າງຖ້ວຍລົງໄປເລັກນ້ອຍ ຄົນໃຫ້ທົ່ວເປືອກໝາກໂມ

– ເມື່ອປະສົມທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນດີແລ້ວປິກຝາໄວ້ ແລ້ວເຈາະຮູເຄິ່ງກາງຝາ ປະມານ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນອຸປະກອນໃນການດັກຈັບ

– ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍກໍ່ໃຫ້ນຳໄປວາງໄວ້ເທິງໂຕະ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ມີແມງວັນຕອມວິທີການເຮັດວຽກ: ນໍ້າຕານ ແລະ ເປືອກໝາກໂມທີ່ມີກິ່ນຫວານໆ ຈະເປັນຕົວລໍ້ຢ່າງດີ ເມື່ອມັນບິນເຂົ້າມາກະປ໋ອງທີ່ປິດຝາໄວ້ ກໍ່ບໍ່ສາມາດບິນອອກໄປໄດ້

– ໃສ່ສະບູກັບນໍ້າຕານຊາຍນອກຈາກແມງວັນ ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານຄືກັບຍຸງ ແລ້ວຍັງເປັນພາຫນະນຳເຊື້ອໂລກມາສູ່ເຮົາອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນກຳຈັດບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຊາກ ດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເສດສະບູວິທີເຮັດ

– ໃຫ້ກຽມພາສະນະ 1 ອັນ ແລລະ ສະບູ 1 ກ້ອນ

– ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ຂູດສະບູເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆລົງໄປໃນສິ່ງທີ່ກຽມໄວ້

– ໃສ່ແຟັບລົງໄປ 2 ບ່ວງ, ນໍ້າຕານ 1 ບ່ວງ ແລະ ນໍ້າ ຈາກນັ້ນຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ

– ນຳພາສະນະທີ່ມີສ່ວນປະສົມຕ່າງໆໄປວາງໄວ້ບໍລິເວນແຄບອັບ

ວິທີການເຮັດວຽກ: ນໍ້າຕານເປັນຂອງຫວານ ຊຶ່ງຈະເປັນຕົວດຶງດູດ ແລະ ລໍ້ພວກມັນໃຫ້ມາວາງໄຂ້ໃນນໍ້າ ແລະ ສະບູມີລິດເປັນດ່າງກໍ່ຈະເຄືອບຕິດທີ່ປີກເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ສາມາດບິນໜີອອກໄປໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນຕິດກັບດັກທີ່ເຮົາເຮັດໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະໝົດບັນຫາ ແລະ ບໍ່ມີແນວໃຫ້ມາກວນໃຈອີກຕໍ່ໄປ ລອງນຳໄປເຮັດເດີ້ທຸກຄົນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://bitcoretech.com

สาระน่ารู้