ແຊ໌ເຕືອນ ! ປໍ້າໃດທີ່ມັກປິດບໍລິການລະວັງເດີ

ແຊ໌ເຕືອນ ! ປໍ້າໃດທີ່ມັກປິດບໍລິການລະວັງເດີ

ນະຄອນປາກເຊ ເຮັດແທ້ ລົງເຮັດບົດບັນທຶກປັບໃໝຕາມລະບຽບ ປໍ້າທີ່ປິດການບໍລິການ ໃນວັນທີ 9 ມານີ້ທ່ານ ປອ. ບຸນຍະເດດ ທອງສະຫວັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2022 ນີ້ວ່າ:

ໃນນະຄອນປາກເຊ ມີປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທັງໝົດ 26 ປ້ໍາ, ຢຸດໃຫ້ບໍລິການ 4 ປ້ຳ, ໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2022( ກ່ອນມື້ນ້ຳມັນຂຶ້ນລາຄາ) ເປີດບໍລິການ ມີ 12 ປ້ໍາ ແລະ ປິດການບໍລິການ 10 ປໍ້າ.ເມື່ອສະພາບເປັນແນວນັ້ນ ພະແນກອຸກສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໃນນາມຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ມອບໃຫ້ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງນະຄອນປາກເຊ ລົງເຄື່ອນໄຫວເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.

ຜ່ານການລົງປະຕິບັດກວດກາຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ:ປໍ້ານໍ້າມັນ 10 ປໍ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງວ່າການປິດປໍ້າແມ່ນລູກປ້ໍາປິດເອງ ແລະ ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງກວດກາ ທາງເຈົ້າຂອງປໍ້າໄດ້ປິດປະຕູ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງບົດບັນທຶກກັບຜູ້ປະກອບການໄດ້.

ບັນດາປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປິດ ບາງຫົວໜ່ວຍແມ່ນມີການສວຍໂອກາດກັກຕຸນ ນໍ້າມັນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີການເໜັງຕີງ ກໍຄືຂຶ້ນນລາຄາ ເພື່ອລໍຖ້າຈຳໜ່າຍໃນລາຄາໃໝ່.ສໍາລັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ນັ້ນ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກ່ອນທີ່ຈະປິດປໍ້າ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ

ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຮັບຊາບກ່ອນ3 ວັນ ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝຕາມມາດຕາ 82, ຂໍ້ ຄ, ຂໍ້ 3 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກ ທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27/10/2017 ແລະ ປໍ້າທີ່ປິດການບໍລິການ ຈໍານວນ 10 ປ້ຳ ໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2022 ນັ້ນ,

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ໄດ້ລົງເຮັດບົດບັນທຶກປັບໃໝຕາມລະບຽບການ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ ການຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດແມ່ ວ່າໄດ້ຈ່າຍໝົດແລ້ວ ແຕ່ທາງລູກປໍ້າໄດ້ກັກຕຸນເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມຈຳປາໃໝ່ ແລະ ເສດຖະກິດການຄ້າ

ข่าวทั่วไป