ແຊຮເອົາບຸນ..!!! ສູດນີ້ຕ້ອງລອງ 6 ພືດສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ແກ້ອາການເຈັບຂໍ້ ແລະ ກະດູກ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ

ແຊຮເອົາບຸນ..!!! ສູດນີ້ຕ້ອງລອງ 6 ພືດສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ແກ້ອາການເຈັບຂໍ້ ແລະ ກະດູກ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ

ສູດນີ້ຕ້ອງລອງ…!!! 6 ພືດສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ແກ້ອາການເຈັບຂໍ້ ແລະ ກະດູກ:

– ຫວ້ານຊົນ
ໃບນຳມາຂາງໄຟໃຊ້ພັນແກ້ອາການບວມ, ໄຄ່ ແລະ ຟົກຊ້ຳຍ້ອນລົ້ມ ຫຼື ຖືກກະທົບ, ໃຊ້ປົວປະດົງ, ໃຊ້ຈອດກະດູກຫັກ, ກະດູກຫຼຸດໂບກ.


– ຫຍ້າເອັນຢືດຫຍ້າເອັນຢືດ ເປັນຢາສະໝຸນໄພທີ່ຮັກສາອາການອັກເສບຂອງເສັ້ນເອັນ ແລະ ກ້າມເນື້ອ, ຊ່ວຍແກ້ອາການປວດບໍລິເວນຄໍ, ຫຼັງ, ແອວ, ແຂນ ແລະ ຂາ ຟົກຊ້ຳບວມຈາກການລົ້ມກະທົບກະແທກ. ດັ່ງນັ້ນຫາກມີອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ນຳຫຍ້າເອັນຢືດມາທຸບໃຫ້ນ້ຳອອກແລ້ວນຳໄປປົກບໍລິເວນທີ່ເປັນ ເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເອັນຄາຍຕົວ, ຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາກະດູກຫັກ, ກະດູກແຕກ ໂດຍໃຊ້ລວມກັບສະໝຸນໄພອຶ່ນໆ ເຊັ່ນ: ຫົວສີໄຄ, ເຄືອເຂົາຮໍ ເປັນຕົ້ນ. ຫາກກະດູກຫັກ ຫຼື ແຕກຈາກອຸບັດຕິເຫດ, ເສັ້ນເອັນຕຶງກໍ່ໃຫ້ເອົາຫຍ້າເອັນຢືດປະມານ 4–5 ຕົ້ນ ນຳມາທຸບໃຫ້ພໍແຫລກ ແລ້ວເອົາມາຍ່ຳກັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວແລ້ວເອົາມາທາບໍລິເວນທີ່ເສັ້ນເອັນຕືງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເອັນຢືດ ແລະ ສະໝານກະດູກທີ່ແຕກ ແລະ ຫັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

– ແຝກຫອມ
ນໍ້າມັນແຝກຫອມໃຊ້ເຂົ້າໃນການນວດເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ແກ້ອາການປວດຂໍ້ກະດູກ, ປວດກ້າມເນື້ອ ແລະ ຜ່ອນຄາຍອາການເຄັ່ງຕຶງຂອງລະບົບປະສາດ.


– ຫຍ້າຂິວຂົນ
ຮັກສາແຜຊໍາເຮື້ອ, ບວມອັກເສບ (ໃບສົດປະສົມກັບເກືອ ແລະ ເຂົ້າ ມັກຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນແຜ), ເປັນຢາແກ້ອາການເຈັບບວມ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຂໍ້ ແລະ ເຈັບກະດູກໂດຍການນຳໃບມາຕຳພອກ.

– ໝາກກະເບົາ
ແກ່ນກະເບົາ ມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາ ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ທາພາຍນອກ ປົວໂຣກປວດຂໍ່ກະດູກ ແລະ ພະຍາດຜີວໜັງຊໍາເຮື້ອອື່ນໆ.


– ຕົ້ນກະຖິ່ນໃຊ້ຮັບປະທານຕອນທ້ອງຫວ່າງໃນຕອນເຊົ້າປະມານ 3–5 ວັນ. ຮາກ ແລະ ເມັດໃຊ້ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ, ຍອດອ່ອນ, ຝັກອ່ອນ ແລະ ເມັດ ຊ່ວຍເສີມສ້າງ ແລະ ບຳລຸງກະດູກເພາະມີຟົດສະຟໍຣັດສູງ, ຍອດອ່ອນ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ຮັກສາຄວາມດັນເລືອດສູງ.

สาระน่ารู้