ລົດໄຟແຈ້ງ ລະຫວ່າງວັນທີ 9 ຫາ 10 ມີນາ 2022 ລົດໄຟຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງແມ່ນຢຸດຂົນສົ່ງຊົ່ວຄາວ

ລົດໄຟແຈ້ງ ລະຫວ່າງວັນທີ 9 ຫາ 10 ມີນາ 2022 ລົດໄຟຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງແມ່ນຢຸດຂົນສົ່ງຊົ່ວຄາວ

ແຈ້ງເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ:
ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປັບປຸງແລກປ່ຽນພະນັກງານບໍລິການລົດໄຟ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 ຫາ 10 ມີນາ 2022 ລົດໄຟຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ຖ້ຽວ C84/3 ແມ່ນຈະໄດ້ຢຸດການຂົນສົ່ງເປັນການຊົ່ວຄາວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານເພື່ອຮັບຊາບຄືດັ່ງນີ້ດ້ວຍ.
ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ.
ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

ข่าวทั่วไป