ແຊເອົາບຸນເດີ້..!! ຮາກກົກອ່ຽນດ່ອນ ເປັນຢາດີໂລກກະເພາະ ,ກະເພາະອັກເສບ ຕົ້ມດື່ມ 7 ມື້ດີໂລດ

ແຊເອົາບຸນເດີ້..!! ຮາກກົກອ່ຽນດ່ອນ ເປັນຢາດີໂລກກະເພາະ ,ກະເພາະອັກເສບ ຕົ້ມດື່ມ 7 ມື້ດີໂລດ

ຝາກແຊຣບອກຕໍ່ກັນເດີ

ນີ້ແມ່ນຕົ້ນປາໄຫຼເຜຶອກ ຫຼື ວ່າຮາກອ່ຽນດ່ອນເກີດຕາມປ່າຕາມເຂົາເປັນຢາດີກະເພາະນຳເອົາຮາກມັນມາຝົນໃສ່ນ້ຳກີນຫຼືຝົນໃສ່ນຳປູນໃສກີນເປັນຢາດີປວດທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກໂລກກະເພາະຫຼືກະເພາະອາຫານອັກເສບດີເຫັນຜົນທັນຕາແທ້ສູດບູຮານດັ່ງເດີມ.


ນອກຈາກເປັນຢາດີກະເພາະອາຫານແລ້ວສັບພະຄຸນຂອງປາໄຫຼເຜຶອກຫຼືວ່າອ່ຽນດ່ອນຍັງເປັນໂຕຢາແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນ

ໂດຍການນຳເອົາຫົວມັນມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງກຳມືໜຶ່ງຕົ້ມເອົາຈົນນ້ຳພົດດີແລ້ວແບ່ງກີນວັນລະສອງຄັ້ງ(ເຊົ້າ-ແລງ)ແກ້ປວດເມຶ່ອຍຕາມຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ແລະອາການປວດເສັ້ນເອັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫາຍເປັນປົກກະຕິ


ແຫລ່ງທີ່ມາ:

สาระน่ารู้