ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!! ຕົ້ນໝາກຕ໋ອບແຕບ ເປັນຢາດີຮັກສາຕັບອັກເສບ , ຖົງນ້ຳບີອັກເສບ ແລະ ຄໍອັກເສບ

ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!! ຕົ້ນໝາກຕ໋ອບແຕບ ເປັນຢາດີຮັກສາຕັບອັກເສບ , ຖົງນ້ຳບີອັກເສບ ແລະ ຄໍອັກເສບ

ລັກສະນະພືດສາດ: ເປັນພືດລົ້ມລຸກອາຍຸ 1 ປີ. ມີຄວາມສູງປະມານ 50 ຊມ. ທັງຕົ້ນປົກຄຸມໄປດ້ວຍຂົນ ແຕກກີ່ງກ້ານບໍລິເວນຍອດ, ກ້ານມີຂະໜາດນ້ອຍ.

ໃບດ່ຽວ, ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່,ຂະໜາດ 2–8 x 1–5 ຊມ, ປາຍແຫຼມ, ຂອບລຽບ, ຜີວໃບມີຂົນຂື້ນປົກຄຸມທັງສອງດ້ານ, ກ້ານໃບຍາວປະມານ 1–4 ຊມ.ດອກອອກເປັນດອກດ່ຽວຊື່ງຈະອອກບໍລິເວນຊອກໃບ, ດອກເປັນຮູບປາກແກ, ແຕກອອກເປັນ 5 ແສກຢູ່ປາຍກາບດອກ, ກ້ານດອກຍາວປະມານ 5 ມມ.

ດອກເປັນສີເຫຼືອງອົມຂຽວ, ຍາວປະມານ 8 ມມ, ມີເກສອນເພດຜູ້ 5 ອັນ ແລະ ເກສອນເພດແມ່ 1 ອັນ.ໝາກອອກຢູ່ບໍລິເວນຊອກໃບ, ມີກາບດອກຫຸ້ມຢູ່, ລັກສະນະເປັນຮູບ 5 ຫຼ່ຽມ, ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 1–1.5 ຊມ, ພາຍໃນມີໝາກສີເຫຼືອງ, ໃນໝາກມີແກ່ນຮູບກົມແປ, ສີຂາວອົມຂຽວ.

ສັບພະຄຸນ: ການນຳໃຊ້ໝົດຕົ້ນເປັນຢາຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບຄໍ, ຄໍອັກເສບ, ຮັກສາຕ່ອມທອນຊີລອັກເສບ ດ້ວຍການໃຊ້ທັງຕົ້ນນຳມາຕຳລະລາຍກັບເຫຼົ້າແລ້ວເອົາສຳລີຈຸ່ມນ້ຳຢາອົມໄວ້ຂ້າງໆແກ້ມແລ້ວຄ່ອຍໆກືນນ້ຳຢາເທື່ອລະໜ້ອຍ.

ນອກນັ້ນຍັງຮັກສາຕັບອັກເສບ, ຖົງນ້ຳບີອັກເສບໃຫ້ໃຊ້ທັງຕົ້ນ ແລະ ໝາກ 30 ກຼາມ ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳແບ່ງຮັບປະທານວັນລະ 3 ຄັ້ງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 5–10 ວັນ, ພົບວ່າອາການໂຕເຫຼືອງຫາຍເປັນປົກກະຕິ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສັບພະຄຸນຮັກສາພະຍາດເບົາຫວານ, ແກ້ອາການເຈັບຫົວ, ປວດຫູ, ຊ່ວຍຂັບພະຍາດໃນລຳໄສ້ ເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ພິດ, ແກ້ບວມນ້ຳ ແລະ ອາການຟົກຊ້ຳ. ໝາກສຸກ ແລະ ຍອດອ່ອນສາມາດກິນເປັນອາຫານໄດ້ດ້ວຍ.ຂໍ້ມູນຈາກ: ພາເຂົ້າລາວ

สาระน่ารู้