ຈຳລອງເຫດການຄືນ ທີ່ທ້າວເຟມ ຄາດຕະກຳແມ່ຂອງໝູ່ສະນິດ ເພື່ອຊິງຊັບເປັນຂ່າວທີ່ສະເທືອນຂວັນໃນສັງຄົມ

ຈຳລອງເຫດການຄືນ ທີ່ທ້າວເຟມ ຄາດຕະກຳແມ່ຂອງໝູ່ສະນິດ ເພື່ອຊິງຊັບເປັນຂ່າວທີ່ສະເທືອນຂວັນໃນສັງຄົມ

ຈຳລອງເຫດການຄືນ ທີ່ທ້າວເຟມ
ຄາດຕະກຳແມ່ຂອງໝູ່ສະນິດ ເພື່ອຊິງຊັບເປັນຂ່າວທີ່ສະເທືອນຂວັນໃນສັງຄົມ.

»ສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈແທ້ໆ

ຮູບພາບຈາກ Fb: ທິດຕາວັນ ພົມມະພັນ

ข่าวทั่วไป