ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການ ມາດຕະການການຈັດງານ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການ ມາດຕະການການຈັດງານ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການ ມາດຕະການການຈັດງານ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວັນທີ:02 ມີນາ 2022 ແຈ້ງການ
ເຖິງ: – ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
– ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ. ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງບຸກຄົນ


ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. – ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 30/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2012;

– ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 11/ຈນວ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2012; – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 620/ຈນວ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ
2020 ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມສຽງເນືອງນັ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

– ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 02/ອປຄ,ນວ, ລົງວັນທີ07 ກຸມພາ 2012; – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 138/ຈນວ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2012
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານພະຍາດ (()VID-I໑ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ຫົວຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ນະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບ.

ວ່າ: ສະພາບການແພ່ລະບາດຂອງພະລາດ COVID-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງເກີດເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ສົ່ງ ຜົນກະທົບໃນດ້ານຕ່າງໆທົ່ວສັງຄົມ, ສະນັ້ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຮັບປະກັນ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ທັງເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການແຟເຊື້ອປະສາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ຄື:1. ການຂໍອະນຸມັດຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ແປງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຈໍານວນ ແລະ ຕາມຂັ້ນ ດັ່ງນີ້: 1.1. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 151 ຄົນ ຂື້ນໄປ ແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານພະຍາດ COVID-19

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດ; 1.2. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 51-150 ຄົນ ແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານໄພະຍາດ COvtD-19 ຂັ້ນເມືອງ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດ; 1.3. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ຄົນ ລົງມາ ແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດ,

2. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ: 2.1. ລົງກວດກາ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ພື້ນທີ່ຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການແພ່ເຊື້ອພະຍາດ COVID-I໑ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

ข่าวทั่วไป