ຂ່າວດີ! ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນ 200 ຄົນ

ຂ່າວດີ! ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນ 200 ຄົນ

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນ 200 ຄົນ.
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

1. ສັນຊາດລາວ, ດ້ານຫຼັກການແລ້ວອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ, ຖ້າມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາທາງລົດໄຟ, ບໍາລຸງຮັກສານໍ້າ-ໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາສື່ສານ, ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ ຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມີອາຍຸ 35 ປີກໍໄດ້.

2. ຜູ້ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຍື່ນໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຫາກເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກມີການປອມແປງ, ຈະຖືກຍົກເລີກສິດໃນການເຂົ້າສໍາພາດທັນທີ.


3. ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໂທລະສັບສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກດີ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການສໍາພາດໃຫ້ທັນເວລາ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນ.

4. ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາພາດຜ່ານແລ້ວຈະຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະທາງລົດໄຟ, ພາຍຫຼັງທີ່ຝຶກອົບຮົມໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສໍາເລັດ ຂັ້ນຕອນການຮັບເປັນພະນັກງານແລ້ວ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານນໍາບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ບໍລິສັດຈະໃຫ້ນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.

5. ຕໍາແໜ່ງງານຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນໄລຍະດໍາເນີນການນີ້ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ບໍ່ເຕ່ນ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງຍິນດີຕ້ອນຮັບຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແລວທາງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະໝັ້ກວຽກ ເພື່ອເຂົ້າມາສະໝັກວຽກດັ່ງກ່າວ.

6. ປະສານງານໄດ້ ໃນໂມງລັດຖະການ ດ້ວຍ ໂທລະສັບ/ WhatsApp:020 98722914;02059194867.
ເວລາລັດຖະການ: 8:00-11:30 ຫາ 13:30-17:00, ນອກໂມງລັດຖະການ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມປະໄວ້, ພະນັກງານຈະຕອບໃຫ້ທັນເວລາ.


7. ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັກສາສິດໃນການອະທິບາຍລະບຽບການ ແລະ ການປະກາດແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄັ້ງນີ້.ລິ້ງດາວໂຫຼດ ຕາຕະລາງສະໝັກວຽກ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
https://docs.google.com/…/1493AHA_Oe8VFD6vp9q…/edit…

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

ข่าวทั่วไป