ໂຈນເຂົ້າລັກສະຫຼິບ-ເສື້ອຊ້ອນຢູ່ຫ້ອງແຖວ

ໂຈນເຂົ້າລັກສະຫຼິບ-ເສື້ອຊ້ອນຢູ່ຫ້ອງແຖວ

ໃນເວລາ 3:00 ໂມງ ວັນທີ 1 ມີນາ 2022 ພາຍຫຼັງທີ່ທ້າວ ໝາ ຫຼັກເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານວຽງສະຫວັນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກໍໄດ້ເຂົ້າໄປລັກເອົາສະຫຼິບ-ເສື້ອຊ້ອນຂອງຜູ້ທີ່ມາພັກເຊົາຢູ່ຫ້ອງແຖວໃນບໍ່ລິເວນໃກ້ຄຽງ

ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກັກໂຕໄດ້ແລ້ວ

ข่าวทั่วไป