ບໍລີສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄໍາເຄົ້າ ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ ພ້ອມມອບພັນທະລ່ວງໜ້າ 3 ລ້ານໂດລາ

ບໍລີສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄໍາເຄົ້າ ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ ພ້ອມມອບພັນທະລ່ວງໜ້າ 3 ລ້ານໂດລາ

ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສຶກສາຂໍ້ມູນແຮ່ທາດ ຢູ່ເຂດເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເນື້ອທີ່ 206,72 ກິໂລຕາແມັດ ກັບ ບໍລິສັດ ວິນແຮມ ມີເນໂຣສ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນວັນທີ 09/05/2014, ກໍານົດເວລາ 01 ປີ (ແຕ່ວັນທີ 09/05/2014 -08/05/2015),

ແຕ່ຍ້ອນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກເຕັກນິກສໍາເລັດຕາມແຜນການຂອງກອບເວລາບົດບັນທຶກ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸບົດບັນທຶກ ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາ 3 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທີ 1 ກໍານົດ 2 ປີ ແຕ່ວັນທີ 19/01/2016 ຫາ ວັນທີ 18/01/2018;

(ໜັງສືແຈ້ງການຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 2015/ກຊສ.ກທຮ, ລົງວັນທີ 14/12/2015), ຄັ້ງທີ 02 ກໍານົດ 02 ປີ ແຕ່ວັນທີ 19/01/2018 ຫາວັນທີ 18/01/2020 (ໜັງສືແຈ້ງການຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 081/ພບ.ກທຮ, ລົງວັນທີ 19/01/2018) ແລະ ຄັ້ງທີ 03 (ຄັ້ງສຸດທ້າຍ), ກຳນົດ 18 ເດືອນ

(ໜັງສືແຈ້ງກົນຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ສະບັບເລກທີ 389/ພບ.ກທຮ, ລົງວັນທີ 25/03/2020), ຄັ້ງວັນທີ 09/05/2014 (ອາຍຸ MOU ຮອດວັນທີ 28/2/2022) ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ ວິນແຮມ ມີເນໂຣສ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລີສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 01/03/2018.

ມາຮອດວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2022 ນີ້ ບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາເຄົ້າ ຢູ່ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

ໂດຍໂຄງການແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການທຸກຢ່າງທີ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 107/ນຍ ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ແລະ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບພັນທະລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຈຳນວນ 3 ລ້ານໂດລາ ( ສາມລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂັ້ນທີ 1 ບໍລິສັດຈະໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄຳ ຈຳນວນປະມານ 15 ລ້ານຫາ 20 ລ້ານໂດລາ ພາຍໃນປີ 2022 ຂັ້ນທີ 2 ຈໍານວນ 35 ລ້ານຫາ 50 ລ້ານໂດລາ ໃນ ປີ 2025 ແລະ ຂັ້ນທີ 3 ແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມປະລິມານແຮ່ຕົວຈິງ.

ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ຈະໄດ້ເລີ່ມທຳການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະກາຍເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນເລື່ອງການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບພັນທະຕ່າງໆໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນຜົນປະໂຫຍດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີການຈ້າງງານປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງປະມານ 400-500 ຄົນໃນໂຄງການນີ້.

ສ່ວນການຜະລິດແຮ່ຄຳ ທີ່ໄດ້ຈາກການຂຸດຄົ້ນຂອງບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ແມ່ນຈະບໍ່ມີການສົ່ງອອກທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ຄູ່ສັນຍາທີ 1 ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, Mr David Emest Moore ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ, ທ່ານ ພິສິດ ໄຊຍະທິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ທ່ານ ຈັນທະວົງ ປັນຍາສິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ;

ສັນຍາທີ 2 ເຊັນໂດຍທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວ໌ີຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, Mr David Emest Moore ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ, ທ່ານ ອາທິລາດ ໄຊຍະທິດ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດ ເຊໂປນ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ

ข่าวทั่วไป