ແຊເອົາບຸນ..!!! ບັນຫາໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ຫລື ມີອາການ ຍ່ຽວອອກເລືອດ ຫາມາຕົ້ມກິນເຊົາຂາດໂລດ

ແຊເອົາບຸນ..!!! ບັນຫາໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ຫລື ມີອາການ ຍ່ຽວອອກເລືອດ ຫາມາຕົ້ມກິນເຊົາຂາດໂລດ

ບອກຕໍ່ກັນ…ໃຜເຈັບຫມາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບຫລືມີອາການ
ຍ່ຽວອອກເລືອດ, ເຈັບຕອນຍ່ຽວ, ນ້ຳຍ່ຽວຂຸ່ນ


ຮີບຫາຕົ້ນຢານີ້ ຕົ້ມກິນເດີຕົ້ນນີ້ມີຊື່ຕາມພາສາອັງກິດ Elephantopus scaber L
ຢູ່ລາວບໍ່ມີຫລາຍ ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນເທື່ອ1ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍເຮືອ, ເມືອງຫີນບຸນ,ແຂວງຄຳມ່ວນ


ເພາະວ່າມັນເປັນຢາສະນັ້ນເຫັນຢູ່ໃສລະຈຳໄດ້ກ່ອນຕົ້ມກິນ ຄວນຕາກແຫ້ງ
ຫາຊອກຕາມບ້ານທ່ານຈະມີ…
ຕົ້ນນີ້ປົວໄດ້ຫລາຍພະບາດ

#ແຊຣບອກຕໍ່ກັນ…

สาระน่ารู้