ເຜີຍລາຍຊື່ ລູກຫວຍ ” ເຈ້ທິບ ຄົນງາມ ” ບວກເອົາເອງເດີ ເງິນຫລາຍໂພດເຈັບຫົວ

ເຜີຍລາຍຊື່ ລູກຫວຍ ” ເຈ້ທິບ ຄົນງາມ ” ບວກເອົາເອງເດີ ເງິນຫລາຍໂພດເຈັບຫົວ

1. ນົກພອນ 1ລ້ານບາດ+400ລ້ານ (ສາລະວັນ)
2.ນາງນິມະນີ 200,000b / 3,000$/50,000,000kip
3.ນາງດາວອນ50,000,000ກີບ ນະຄອນຫຼວງ
4. ນາງ ວິລາວັນ 90.000.000ກີບ (ນະຄອນຫລວງ)

5.ນາງລະລິຕາ 5000$ 150.000.000ກີບ, 200.000฿
6. ນາງແປັກ ສຸວັນທອນ 380.000.000
7. ນາງວັນນິດາ 160.000.000ກີບ
8.ນາງຕ່ອງ 220.000.000 ກີບ ຫຼັກ20 ຄຳເກີດ


9.ນາງວາດສະຫນາ ເສຍຫາຍ 50.000.000 ກີບ.
10. ນາງ ທິບເກສອນ 50.000.000 ກີບ
11. ນາງ ເພັດມະນີ 30.000.000 ກີບ
12 . ນາງມະນີພອນ 40.000$ ແລະ 600.000฿

230.000.000 ກີບ
13.ນາງ ບີ້ 100.000.000 ກີບ
16. ນາງເມ 190.000.000 ກີບ /200.000฿
17. ນ ນາລີ 130.000.000ກີບ


18. ນ ໄໝມ້ອນ 70.000.000 ກີບ
19. ອານຸນອນ 180.000.000
20. ນາງ ພິລາວັນ 300ລ້ານກີບ,100,000 ບາດ, 8,500$
21,ນາງອານຸສອນ 60,000,000ກີບ ນະຄອນຫລວງ

22. ນ ນິດດາ 6.000$
23. ນ ລຳພອນ 300.000.000 ລ້ານກີບ.
24 ທ້າວ​ ແນດບຽນ100 ລ້ານກີບ
25.ທ້າວ ດາວລຸ້ງ 140.000.000₭


26 ນາງ ສຸພາສອນ 160.000.000₭
27. ນາງ ມະໄລເພັດ ກີບ 50.000.000, 6.000$
28. ທ ວິໄຊ 200,000,000ກີບ ເງິນບາດ160,000฿
29. ນ.ອາລິສາ 50.000.000ກີບ.

ข่าวทั่วไป