ຊົມເຊີຍເດີ້ທີ່ທ່ານເຮັດແທ້..!! ຫຼວງນໍ້າທາ ສັ່ງໂຈະແລ້ວ 3 ປໍ້າ ຍ້ອນຂາຍນໍ້າມັນເກີນລາຄາທີ່ກຳນົດ

ຊົມເຊີຍເດີ້ທີ່ທ່ານເຮັດແທ້..!! ຫຼວງນໍ້າທາ ສັ່ງໂຈະແລ້ວ 3 ປໍ້າ ຍ້ອນຂາຍນໍ້າມັນເກີນລາຄາທີ່ກຳນົດ

ຫຼວງນໍ້າທາສັ່ງໂຈະ 3 ປໍ້າ

ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງຫລວງນ້ໍາທາ ໃນນາມຕາງຫນ້າຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ທ່ານ ອັກຄະເດດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ຊຶ່ງມີລາຍ ລະອຽດດັ່ງນີ້:

ເຫດຜົນຂອງການໂຈະແມ່ນຍ້ອນ ທ່ານ ຣັກລະເດດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງປໍ້ານໍ້າມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂາຍນ້ໍາມັ້ນເຊື້ອໄຟເກິນລາດາທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ລົງແນະນໍາຕັກ ເດືອນຫຼາຍຕັ້ງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ລວມທັງການສ້າງບົດບັນທຶກການແນະນໍາຕັກເຕືອນເພື່ອໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ

ທ່ານ ອັກ ຄະເຕດ ສຸດທິບຸນໂນລາດ ເຈົ້າຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນ ຈໍານວນ 03 ນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ບໍ່ຍອມເຊັນບົດບັນທຶກຕາມການແນະນໍາ, ທ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ຂາບລາຄາເກີນກໍານົດມາໂດຍຕະຫຼອດ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໂດຍສະເພາະໃນສະພາບບ້ານເມືອງກໍາລັງ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນການສວຍໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງ ປັ່ນປວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະເສຍ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງບັນຫາຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເຊິ່ງຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດຫມາຍດັ່ງນີ້:

1. ກົດຫມາຍປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ມາດຕາ 34 ສິດຂອງຜູ້ສະຫນອງ ຂໍ້ທີ 1 ດໍາເນີນທຸລະກິດ ການຜະລິດ ການຈາ
ຫນ່າຍ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ( ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວພັດບໍ່ປະຕິບັດຕາມ);

2. ດໍາລັດເລກທີ່ 331/ນຍ ໃນມາດຕາ 41 ພັນທະຂອງນ້ໍານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ຂໍ້ 5 ການ-ຊິຂາຍນໍ້າມັນ, ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ເຮັດຕາມລໍາຟັງໃຈ ແລະບໍ່ສົນໃຈກັບການແນະນໍາຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່).

3. ດໍາລັດເລກທີ 474/ນຍ ໃນມາດຕາ 19 ພັນທະຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ 2 ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມການຄຸ້ມຄອງລາດາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້ ແລະ ອົງການຄຸ້ມດອງລາຄານໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ(ແຕ່ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄານໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).

– ດ້ວຍເຫດຜົນຂ້າງເທິງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມຕາງຫນ້າຄະນະກໍານະການ ຄຸ້ມຄອງລາຄາ ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວແມ່ນເປັນການເຈຕະນາຜ່າຜົນຕໍ່ລະບຽບການ, ກົດ ຫມາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາ ນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ,

ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຫາກຍອມປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍແມ່ນໃຫ້ມາສະເຫນີຕໍ່ພະແນກອຸດ ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ກົງກັນຂ້າມຜູ້ກ່ຽວຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງສະບັບນີ້ ແລະ ມີການລະຖອນເອກະສານທັງຫມົດ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນຍຸຕິທໍາຕາມກົດຫມາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງອອກການສະບັບນີ້ມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ข่าวทั่วไป