ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ພາໃຫ້ເງິນອ່ອນຄ່າແລະແຂງຄ່າ

ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ພາໃຫ້ເງິນອ່ອນຄ່າແລະແຂງຄ່າ

ເງິນຈະແຂັງຄ່າຫລືອ່ອນຄ່າຂື້ນກັບປະລິມານຄວາມຕ້ອງການຊື້(Demand)ແລະປະລິມານຄວາມຕ້ອງການຂາຍ(Supply) ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍມີປັດໄຈຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ມາກະທົບ

1-ນະໂຍບາຍທະນາຄານກາງ ເປັນຜູ້ກຳຫນົດປະລິມານເງິນໃນລະບົບຕາມປັດໄຈເສດຖະກິດແຕ່ລະໄລຍະ ອິງໃສ່ນະໂຍບາຍດຳລົງສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄາພານິດເຊັ່ນ ເງິນເຟີ້ກໍ່ກຳຫນົດໃຫ້ທະນາຄານດຳລົງສະພາບຄ່ອງເພິ່ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີສະພາບຄ່ອງຫລຸດລົງ ປ່ອຍກູ້ໄດ້ຫລຸດລົງ ຖ້າເງິນຝືດກໍ່ເຮັດກົງກັນຂ້າມ

2- ອັດຕາດອກເບ້ຽ ປົກກະຕິເງິນທືນຈະໄຫລຈາກບ່ອນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໜ້ອຍ ໄປຫາຜົຍຕອບແທນສູງກວ່າ ຈະເຫັນວ່າຂະນະນີ້ອະເມລິກາກຳລັງປັບອັດຕາດອກເບ້ຽຂື້ນ ເງິນຈະໄຫລຈາກບ່ອນໃຫ້ດອກເບ້ຽຕ່ຳໄປຫາບ່ອນໃຫ້ດອກເບ້ຽສູງກວ່າ

3- ດຸນການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທືນ ຫາກປະເທດໃດເກິນດຸນການຄ້າ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກຫລາຍກວ່ານຳເຂົ້າ ປະເທດກໍ່ມີເງິນຕາຫລາຍຂື້ນ ບວກກັບມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫລາຍຂື້ນ ຕາມທືດສະດີເງິນທີ່ໄຫລເຂົ້າມາຕ້ອງໄປແລກເປັນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນສູງ (ຄ່າເງິນແຂັງຂື້ນ) ສະທ້ອນອອກທີ່ຄັງເງິນທຸນສຳຮອງຕ່າງປະເທດສູງຂື້ນ

ສະຫລຸບຄືເງິນຈະແຂັງຄ່າຫລືອ່ອນຄ່າ (ບໍ່ເວົ້າເຖິງປັດໄຈເງິນເຟີ້) ຢູ່ທີ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍທີ່ມີປັດໄຈສຳຄັນຄື ມີລັດຖະບານທີ່ແຂັ້ມແຂັງມີປະສິດທິພາບ ມີຖານະການເງິນທີເຂັ້ມແຂັງ ເກິນດຸນການຄ້າ ມີເງິນຕາສຳຮອງສູງ ຖ້າປະເທດໃດມີເງື່ອນໃຂແນວນີ້ ກໍ່ມີໂອກາດທີ່ເງິນຈະກັບມາແຂັງຄ່າໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ຖ້າປັດໄຈພື້ນຖານຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂັງພຽງພໍ ຄ່າເງິນພັດດີດແຂັງຄ່າຂື້ນ ນ່າຈະເປັນປັດໄຈເຊິງຈິດວິດທະຍາ ບໍ່ນ່າຈະຢູ່ໄດ້ດົນນານ

ข่าวทั่วไป