ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-26 ມີຖຸນາ 2022

ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-26 ມີຖຸນາ 2022

ເພື່ອໃຫ້ມີລົດໄຟໃຊ້ພຽງພໍໃນການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ, ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານ EMU ຖ້ຽວ C92/1 ໂດຍຈະແລ່ນ ຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-26 ມີຖຸນາ 2022 ນີ້


– ລົດໄຟຖ້ຽວ C92 ອອກຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 8:30 ໂມງ ແລະ ຮອດສະຖານີຫຼວງພະບາງ ເວລາ 10:20 ໂມງ.

– ລົດໄຟຖ້ຽວ C91 ອອກຈາກຫຼວງພະບາງ ເວລາ 10:50 ໂມງ ແລະ ຮອດສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຮອດ 13:05 ໂມງ.

ข่าวทั่วไป