ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ! ລົດປະຈຳທາງລະຫວ່າງປະເທດ ເສັ້ນທາງ ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ! ລົດປະຈຳທາງລະຫວ່າງປະເທດ ເສັ້ນທາງ ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ

ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທຽວຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ໄດ້ໂໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິການລົດປະຈຳທາງລະຫວ່າງປະເທດ ເສັ້ນທາງ ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ ແລະ ໜອງຄາຍ-ວຽງຈັນ, ອຸດອນທານີ-ວຽງຈັນ ແລະ ວຽງຈັນ-ອຸດອນທານີ ແມ້ນເລີ່ມເປີດມຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ເຊິ່ງການຊື້ປີ້ ແມ່ນບໍ່ມີການຮັບຊື້ທາງອອນລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊື້ປີ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ ຈະສາມາດຊື້ປີ້ໄດ້ມື້ຕໍ່ມື້ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ຊື້ປີ້ແມ່ນຕ້ອງມີການສະແດງພາສປອດ ຫຼື ບັດຜ່ານແດນກ່ອນ

ສຳລັບລາຍລະອຽດຕາຕະລາງການອອກລົດປະຈຳທາງລະຫວ່າງປະເທດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

✅️ ໜອງຄາຍ-ວຽງຈັນ ມີຄ່າບໍລິການແມ່ນຄົນລະ 55 ບາດ ແມ່ນມີບໍລິການ 2 ຮອບຕໍ່ມື້ ຄື: ຮອບ 7:30 ແລະ ຮອບ 15:30 ແລະ ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ ແມ່ນມີບໍລິການ 2 ຮອບຕໍ່ມື້ ຄື: ຮອບ 10:30 ແລະ 18:00.

✅️ ອຸດອນທານີ-ວຽງຈັນ ຄ່າບໍລິການແມ່ນຄົນລະ 80 ບາດ ແມ່ນມີບໍລິການ 3 ຮອບຕໍ່ມື້ ຄື: ຮອບ 8:00/ 11:30 ແລະ 15:00 ແລະ ວຽງຈັນ-ອຸດອນທານີ ແມ່ນມີບໍລິການ 3 ຮອບຕໍ່ມື້ ຄື: ຮອບ 10:30/15:00 ແລະ 18:00.

ข่าวทั่วไป