ຫລວງພະບາງ​ ເຂັ້ມງວດຫ້າມຕິດປະກາດ ຫຼື​ ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລະເມີດປັບໃໝ

ຫລວງພະບາງ​ ເຂັ້ມງວດຫ້າມຕິດປະກາດ ຫຼື​ ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລະເມີດປັບໃໝ

ວັນທີ​ 21​ ມິຖຸນາ​ 2022​ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ​ ແລະ​ ການຄ້າ​ ແຂວງ​ຫລວງພະບາງ​ ອອກແຈ້ງການເລື່ອງຫ້າມຕິດປະກາດ ຫຼື ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ອີງຕາມດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ,​ ອີງຕາມ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014,​ ອີງຕາມ​ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 1499/ອຄ.ກ/ພນ,ລົງວັນທີ 08 ກັນຍາ 2017.

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການເຖິງ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 11 ເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນ ລວມເຖິງຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ທໍາການຜະລິດ, ທຳການຄ້າຂາຍ ແລະ ທຳການບໍລິການ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງຮັບຊາບດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຕິດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ໂຄສະນສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມບັນດາຮ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນເປັນປະຈຳ ແລະ​ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງເຖິງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.​

2. ຫ້າມຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ ດຳເນີນການຜະລິດ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດປະກາດ ຫຼື ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າອື່ນໆ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕ້ອງຕິດລາຄາຂາຍ ຫຼື ໂຄສະນາເປັນເງີນກີບໃສ່ສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດພາຍໃນຮ້ານຂອງຕົນ.

3. ຖ້າຫາກມີການກວດກາພົບເຫັນການລະເມີດ ແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ມາດຕາການໃນການປັບໃໝ່ຈຳນວນ 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1499/ອດ,ກຄອນ,ລົງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017 (ໝວດທີ່ 5 ມາດຕາທີ 21) ແລະ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ພ້ອມທັງດຳເນີນລະບຽບການອື່ນໆຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງນໍານົດອີກດ້ວຍເປັນແຕ່ລະຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ.

ຮູບປະກອບຈາກ: Laoslanshar

ข่าวทั่วไป