ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດໂດຍດ່ວນ ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດໂດຍດ່ວນ ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດຈີນໂດຍດ່ວນຈະເປັນປະເພດໃດກໍ່ຕາມ

ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ ແລະກະທຳສີ່ງລະມົກ ອານາຈານສັງຄົມລວມທັງ ປູ້ນຈີ້ງັດແງະ ຄ້າເຖື່ອນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ຊາວຈີນ ລະເມີດ ສິດທິຂອງຄົນລາວ ສົ່ງກັບໝົດ 18.06.2022.

ข่าวทั่วไป