ປີນີ້ ລາວຕັ້ງເປົ້າຜະລິດເຂົ້າ 3,7 ລ້ານ ໂຕນ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ປີນີ້ ລາວຕັ້ງເປົ້າຜະລິດເຂົ້າ 3,7 ລ້ານ ໂຕນ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ

ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ທີ່ພວມດໍາເນີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຜນຈຸດສຸມຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃນປະເທດໃຫ້ພຽງພໍ.

ໃນນີ້ ຈະສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 3,7 ລ້ານໂຕນ; ຂະນະດຽວກັນ, ການສະໜອງຊີ້ນ, ປາ, ໄຂ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 68,2 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. ພ້ອມນັ້ນ ຈະສຸມໃສ່ປັດໄຈການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຝຸ່ນຊີວະພາບ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສາມາດສະໜອງໄດ້ພຽງ 6 ແສນໂຕນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສູງເຖິງ 2 ລ້ານໂຕນ ໄປຄຽງຄູ່ການສົ່ງເສີມການຜະລິດປຸຍ, ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ລົດຖະບານ ຈະເນັ້ນສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະຕາມລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ສໍາເລັດການເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫລາດ ກັບປະເທດຄູ່ຄ້າແລ້ວ ຄື: ສປ ຈີນ 14 ລາຍການ, ສສ.ຫວຽດນາມ 16 ລາຍການ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ 15 ລາຍການ; ສ່ວນສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນເປີດໄດ້ທຸກສິນຄ້າ. ນອກນີ້

ຈະເລັ່ງສ້າງເງື່ອນໄຂ, ປັດໄຈ ແລະ ສະແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນດອກເບ້ຍເໝາະສົມ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍການນໍາເຂົ້າແນວພັນພືດ, ສັດ, ຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ປຸຍ ແລະ ກົນຈັກ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້. ພ້ອມນັ້ນ ກໍສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດາສູນ, ສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກ ດ້ວຍການສຸມງົບປະມານ ແລະ ຫັນເອົາພະ ນັກງານລົງປະຈໍາເປັນບ່ອນຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນ, ຖ່າຍທອດເຕັກນິກໃຫ້ບັນດາຊາວກະສິກອນ ກໍຄືກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຕ້ອງເລັ່ງປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະ ເຕັກນິກ ການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ, ພ້ອມທັງສ້າງຖານການຜະລິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

ເພື່ອເປັນຕະຫລາດແຮງານ ແລະ ຕະ ຫລາດວັດຖຸດິບ ເຊັ່ນ: ໂຮງສີ, ໂຮງອົບ, ໂຮງຄັດເມັດ, ລານຕາກ, ສາງເຢັນ, ສາງແຫ້ງ, ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນ, ປຸຍ, ໂຮງງານອາຫານສັດ, ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ສູນຄ່ຽນຖ່າຍຢູ່ຕາມສະຖານີລົດໄຟຕ່າງໆ. ນອກນີ້ ກໍຍັງຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຊົນລະ ປະທານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ສອງລະດູ.

ຂ່າວ: ສຸພາສະຫວັນ ສີຊະນະມຸງຄຸນ. (ຂປລ)

ข่าวทั่วไป