ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນ ພຶດສະພາ ຢູ່ທີ່ 12.8% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບ 18 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນ ພຶດສະພາ ຢູ່ທີ່ 12.8% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບ 18 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 12.8% ຕ້ອງຍ້ອນໄປປີ 2004 ເດຶອນ ກຸມພາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 12.90% ( 18 ປີ ກັບ 3 ເດຶອນ)

ປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມາຈາກປັດໄຈດັ່ງນີ້:

– ສົງຄາມລະຫວ່າງປະເທດລັດເຊຍ ແລະ ຢູແຄນໄດ້ກະທົບໃຫ້ການສະໜອງນໍ້າມັນໃນໂລກບໍ່ພຽງພໍ ກະທົບໃສ່ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກຖີບໂຕຂຶ້ນສູງ ໃນ ສປປ ລາວໃນເດືອນ ພຶດສະພານີ້ເຮົາໄດ້ປັບລາຄານໍ້າມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງທຽບໃສ່ລາຄາໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາແມ່ນສູງເຖິງ 92,6%. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ ນໍ້າມັນໄດ້ກະທົບຢ່າງໜັກເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເປັນປັດໄຈການຜະລິດພຸ່ງຂຶ້ນສູງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022

– ການສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນຕາໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ໄດ້ກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍກົງໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ

– ຜົນຂອງການຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ກະທົບທາງອ້ອມເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ ຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ກະທົບໃຫ້ທຸກໝວດສິນຄ້າມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ข่าวทั่วไป