ລັດຖະ​ບານ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ 50 ບໍ​ລິ​ສັດ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ

ລັດຖະ​ບານ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ 50 ບໍ​ລິ​ສັດ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ

ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຊັນສັນຍາສໍາປະທານພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ໃນຮູບແບບທົດລອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ​ບານ ມີທັງໝົດ 50 ບໍລິສັດ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການເຮັດທົດລອງດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈຳຕ້ອງໄດ້ມີຫຼາຍວິທີການແກ້ໄຂ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນໂຄງການໃນຮູບແບບດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ​ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ 2022 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ ມາຮອດວັນທີ 14/6/2022, ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຊັນສັນຍາສໍາປະທານພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ໃນຮູບແບບທົດລອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ມີທັງໝົດ 50 ບໍລິສັດ (ໃນນັ້ນປີ 2021 ມີ 24 ບໍລິສັດ ແລະ ປີ 2022 ຈໍານວນ 26 ບໍລິສັດ, ໃນນີ້ມີໂຄງການທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ແຂວງ ເຊັນສັນຍາ 1 ໂຄງການ).

ໃນ 50 ບໍລິສັດ ມີໂຄງການແຮ່ເຫຼັກ 36 ບໍລິສັດ (ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 11.539 ເຮັກຕາ); ຫີນມາໂບ 2 ບໍລິສັດ (ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 384 ເຮັກຕາ); ແຮ່ຄຳເຄົ້າ 4 ບໍລິສັດ (ກວມເອົາ ເນື້ອທີ່ 8.660 ເຮັກຕາ), ແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນ 6 ບໍລິສັດ (ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 21 ເຮັກຕາ) ແລະ ແຮ່ຫາຍາກ 2 ບໍລິສັດ (ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 800 ເຮັກຕາ), ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 21.404 ເຮັກຕາ.

ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານ, ກະຊວງ ພບ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລົງປັກຫຼັກໝາຍເຂດສໍາປະທານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສັນຍາສໍາເລັດແລ້ວ ຈໍານວນ 32 ບໍລິສັດ; ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 42 ບໍລິ ສັດ, ຍັງຈໍານວນ 8 ບໍລິສັດ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຫາ ກະຊວງ ພບ ເທື່ອ; ມີ ຈໍານວນ 6 ບໍລິສັດ ໄດ້ສົ່ງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ (ໂດຍສັງເຂບ) ແລ້ວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮັບ ຮອງ ແລະ ກໍໄດ້ແນະນໍາ, ປັບປຸງບົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນແລ້ວ; ຍັງ 44 ບໍລິສັດ ບໍ່ທັນສົ່ງບົດລາຍງານເທື່ອ.

ໃນປີ 2021 ມີ 6 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ສະເໜີແຜນການສົ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກ ທັງໝົດ 1.850.000 ໂຕນ; ໃນນີ້, ມີແຕ່ 2 ບໍລິສັດ ທີ່ສະເໜີສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ ສປ ຈີນ ລວມ 60.000 ໂຕນ ໂດຍໄດ້ມອບພັນທະມອບເໝົາ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຈໍານວນ 1.800.000 ໂດລາ. ຮອດວັນທີ 14/6/2022, ມີ 18 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີແຜນການຈໍາໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ເຫຼັກ ປະຈໍາປີ 2022 ລວມທັງໝົດ 9.974.000 ໂຕນ;

ໃນນີ້, ມີ 9 ບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ກໍໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການຈໍາໜ່າຍ ລວມທັງໝົດ 515.000 ໂຕນ ໂດຍຈະສົ່ງໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ, ໄດ້ມອບພັນທະມອບເໝົາ (30 ໂດລາ/ໂຕນ) ໃຫ້ລັດຖະບານ, ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 81.609 ໂຕນ; ລວມຈໍານວນທັງໝົດຂອງການສົ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກ (ໃນຮູບແບບທົດລອງ) ມາຮອດວັນທີ 14/6/2022 ແມ່ນ 133.607 ໂຕນ, ສໍາລັບແຮ່ທາດອື່ນແມ່ນຍັງບໍ່ມີບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີແຜນການຈໍາໜ່າຍເທື່ອ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ 7 ບໍລິສັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ, ແຕ່ໄດ້ມີການຖອກພັນທະໃຫ້ກັບລັດຖະ ບານແລ້ວ (ລວມທັງໝົດ 57 ບໍລິສັດ). ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ຮັບພັນທະມອບເໝົາລ່ວງໜ້າຕົວຈິງຈາກໂຄງການທົດລອງ (ແຮ່ເຫຼັກ, ຫີນ ມາໂບ, ແຮ່ຄໍາເຄົ້າ, ຄໍາຕົກຂ້ອນ ແລະ ແຮ່ຫາຍາກ) ທັງໝົດ 56 ບໍລິສັດ ຈໍານວນ 321,688.978.000 ກີບ ກັບ 35.157.200 ໂດລາ (ຍັງ 1 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມອບພັນທະມອບເໝົາລ່ວງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ). ນອກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບພັນທະຄ່າຊື້ສິດສໍາປະທານໂຄງການແຮ່ທາດຫາຍາກ ຈໍານວນ 4 ບໍລິສັດ 17.500.000 ໂດລາ, ລວມເງິນທັງໝົດ 321.688.978.000 ກີບ ແລະ 52.657.200 ໂດລາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົດລອງນີ້, ກໍຍັງມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາທີ່ຕິດພັນເຊັ່ນ: ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແບບທົດລອງ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ທີ່ດໍາເນີນໃນຮູບແບບທົດລອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ; ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແລ້ວ ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ/ບໍລິສັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການເປີດບັນຊີ (ບັນຊີສະເພາະບໍລິສັດທີ່ເຮັດໂຄງການທົດລອງ) ຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ

ແລະ ບໍ່ສົ່ງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ (ແບບສັງເຂບ), ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຂາດການລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານພັດທະນາບໍ່ແຮ່; ໃນໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ບໍ່ພົບແຫຼ່ງແຮ່ທີ່ເປັນເສດຖະກິດ ບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີຂໍປ່ຽນເຂດໃໝ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກສະຫວັນ)

ข่าวทั่วไป