ຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຮອດປີ 2025 ພາຫະນະນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1% ຫລື ປະມານ 20.000 ຄັນ

ຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຮອດປີ 2025 ພາຫະນະນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1% ຫລື ປະມານ 20.000 ຄັນ

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມກ່ຽວກັບການຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ສປປລາວ ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX”.

1. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນການນຳໃຊ້ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງພະລັງງານສະອາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃນ ສປປລາວ;

2. ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະກົນໄກ ການຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ສໍາລັບພາຫະນະນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1% ຫລື ປະມານ 20.000 ຄັນ (ໃນນັ້ນ ລົດຈັກ 8.000 ຄັນ, ລົດເມ-ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍ 150 ຄັນ ແລະ ລົດສ່ວນບຸກຄົນ 11.850 ຄັນ);

3. ໄດ້ກໍານົດແຜນພັດທະນາສະຖານີສາກຮອດປີ 2025 ໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍຈໍານວນ 50 ສະຖານີ ໂດຍການຫັນປ່ຽນສະຖານີເຕີມນໍ້າມັນມາເປັນສະຖານີສາກລົດ EV ຕາມເສັ້ນທາງຫລວງ ແລະ ຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2030 ໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ 100 ສະຖານີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

4. ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີຫລາຍພາກສ່ວນເປັນຕົ້ນ ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຫລາຍຂຶ້ນ;

5. ປັດຈຸບັນໄດ້ມີ 10 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານກິດຈະການສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ແລະມີ 10 ບໍລິສັດທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະນໍາເຂົ້າລົດໄຟຟ້າເພື່ອມາຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ລົດໄຟຟ້າທັງໝົດ ມີປະມານ 300 ກວ່າຄັນ (ບໍ່ລວມລົດຈັກໄຟຟ້າ) ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າມາ ແລະລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃຊ້ໃນໂຄງການ ແລະຈຳໜ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ;

6. ປະຈຸບັນໄດ້ມີຈຳນວນການຂຶ້ນທະບຽນຂອງລົດໄຟຟ້າແລ້ວ 166 ຄັນ ສ່ວນສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າມີ 16 ຈຸດ, ໃນນັ້ນ 1 ຈຸດແມ່ນລະບົບສາກໄວ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

7. ສໍາລັບ ກົນໄກການນຳເຂົ້າ ແລະຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ ແມ່ນມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນສົກປີ 2022 ຄາດວ່າການຊົມໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 30-50% ທຽບໃສ່ການຊົມໃຊ້ຂອງຈໍານວນລົດໄຟຟ້າໃນປີ 2021;

8. ປັດຈຸບັນ ກຳລັງສົມທົບກັບພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວກຳນົດແຜນພັດທະນາສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນໄລຍະທາງປະມານ 100 ກມ ແມ່ນໃຫ້ມີສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວທີມີຕູ້ສາກແຕ່ 05 ໜ່ວຍຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 1 (2022-2023) ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ອັດຕະປື ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຫຼວງພະບາງ.

ข่าวทั่วไป