ແຊອົາບຸນນຳກັນ..!!ສູດຢາດີ ດີໄຂມັນທຸກຊະນິດແລະລົດຕັ່ງຊົ່ງ ແລະ ລົດຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ມີຜູ້ໃຊ້ມາແລ້ວດີແທ້ໆ

ແຊອົາບຸນນຳກັນ..!!ສູດຢາດີ ດີໄຂມັນທຸກຊະນິດແລະລົດຕັ່ງຊົ່ງ ແລະ ລົດຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ມີຜູ້ໃຊ້ມາແລ້ວດີແທ້ໆ

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອຂີ້ຫມີ້ນປ່າແລະຫມາກແຄ້ງຟາ້ເອົາລຳຕົ້ນມາຕັດຄ່ານີ້ວມືແລ້ວຜ່າຕາກແດດສາມແດດແລ້ວເອົາແນວລະເຄິ່ງກຳມາຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນຶ່ງລີດຕົ້ມຟົດ10ນາທີແລ້ວຕອງກີນມື້ນຶ່ງສາມເວລາກອ່ນອາຫານ ສູດນີ້ເປັນຢາດີໄຂມັນທຸກຊະນິດແລະລົດຕັ່ງຊົ່ງແລະລົດຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ມີຜູ້ໃຊ້ມາແລ້ວດີແທ້ໆແລ

ມີຂາຍແລ້ວຢານີ້ສົ່ງທຸກແຂວງໄດ້ລາຄາຊຸດລະ50ພັນກີບມີ13ຫມໍ້ ແຕ່ຈາ່ຍຄ່າສົ່ງເອງ ຂາຍຢູ່ບາ້ນໂພນໂຮງເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນເບີແອັບ02055606539ຂໍຂອບໃຈທຸກທາ່ນທີ່ມາໃຊ້ຢາລາວຂອງອາຈານຂໍໃຫ້ສຸຂພາບແຂງແຮງເດີສາທຸໆໆໆ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ข่าวทั่วไป