ແຊເອົາບຸນ..!!!ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃຫ່ຍ3-4mm ພຽງດື່ມນ້ຳຕົ້ມໃບຫອມເປ ກໍ່ເຊົາໄດ້

ແຊເອົາບຸນ..!!!ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃຫ່ຍ3-4mm ພຽງດື່ມນ້ຳຕົ້ມໃບຫອມເປ ກໍ່ເຊົາໄດ້

#ເອື້ອຍສາວຂ້ອຍເຄີຍເຈັບຫນິ້ວໄຂ່ຫລັງ ມີໃບກວດຂອງໂຮງຫມໍ ຫນິ້ວໃຫຍ່ 3-4 mm. ແຕ່ກິນນ້ຳຕົ້ມໃບຜັກຫອມແປ້ນ(ຫອມເປ)ດີເລີຍ#ວິທີຕົ້ມ: ເອົາໃບຜັກຫອມແປ້ນກຳ1ປະມານ100-120 gram.


ເອົາຕາກແຫ່ວ ຫລືໄວ້ໃກ້ເຕົ່າໄຟ ບຶດ1ໃຫ້ມັນແຫ່ວແລ້ວເອົາຕົ້ມກັບນ້ຳ3ຈອກ ຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳຍັງເຫລືອ2ຈອກ.

ກິນມື້3-4ຈອກຫລັງເຂົ້າ ກິນ7-9ມື້ຈະດີ.ຫນິ້ວຈະຄ່ອຍລະລາຍແລະຂັບຖ່າຍອອກຕາມນ້ຳຍ່ຽວ ໃຜເຈັບລອງເຮັດກິນເບິ່ງເດີ.

ข่าวทั่วไป