ພາວະເງິນເຟີ້ກໍຄື ການທີ່ມີເງິນຫຼາຍເກີນໄປໃນຕະຫຼາດ

ພາວະເງິນເຟີ້ກໍຄື ການທີ່ມີເງິນຫຼາຍເກີນໄປໃນຕະຫຼາດ

ພາວະເງິນເຟີ້ກໍຄື ການທີ່ມີເງິນຫຼາຍເກີນໄປໃນຕະຫຼາດ
ຜົນຂອງມັນກໍຄື ສິນຄ້າຈະແພງຂຶ້ນ ການໃຊ້ຊີວິດຈະຍາກຂຶ້ນ
ແບບທີ່ເຮົາກຳລັງເຈີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້

ແລ້ວລັດຖະບານຈະມີການມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະຖານະການເງິນເຟີ້ແບບໄລຍະສັ້ນ
ຢໍ້າ…ຂໍຢໍ້າວ່າ ນີ້ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແບບສະເພາະໜ້າ ຫຼືໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ

ແລະເປັນວິທີທີ່ລັດຖະບານທົ່ວໂລກໃຊ້ກັນ

1. ການອອກພັນທະບັດ (ເຈັບໂຕນ້ອຍທີ່ສຸດ ແຖມປະຊາຊົນຍັງໄດ້ປະໂຫຍດຢູ່)
ແບບທີ່ເຮົາກຳລັງເຫັນກັນທີ່ທະນາຄານກາງໄດ້ອອກພັນທະບັດ ດອກເບ້ຍ 20% ນັ້ນລະ
ວິທີການນີ້ ຈະເປັນການດູດເງິນເຂົ້າລະບົບເຮັດໃຫ້ເງິນໃນຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ ເມື່ອຫຼຸດລົງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກີບເຮົາແຂງຄ່າຂຶ້ນເປັນວິທີທີ່ເຈັບໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພາະນອກຈາກລັດຖະບານຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແລ້ວປະຊາຊົນຍັງໄດ້ປະໂຫຍດ ກໍຄືດອກເບ້ຍຈາກການອອກພັນທະບັດອີກ

2. ການຂຶ້ນ ຫຼືຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ (ເປັນວິທີທີ່ເຈັບຕົວລະດັບປານກາງ)
ຖ້າການອອກພັນທະບັດຍັງບໍ່ສາມາດດູດເງິນເຂົ້າລະບົບເທົ່າທີ່້ຕ້ອງການສາເຫດອອກມາຈາກ ປະຊາຊົນບໍ່ກ້າສ່ຽງຫຼືເງິນຍັງມີຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດດູດເຂົ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີນີ້

ກໍຕ້ອງມີວິທີທີ່ເຈັບຕົວຂຶ້ນໄປອີກ
ນັ້ນກໍຄື ການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານ
(ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ກໍາລັງໃຊ້ໂຕນີ້ຢູ່
ເຮັດໃຫ້ເງິນດອລລ່າແຂງຄ່າຂຶ້ນມາ
ແລະສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວໂລກ)

ການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ
ແລະທຸລະກິດກູ້ຢືມຈາກເງິນອອກມາໜ້ອຍລົງ

ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື
ຄົນທີ່ເອົາເງິນໄປຝາກຈະໄດ້ດອກເບ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ (ຝ່າຍໄດ້ປະໂຫຍດ)
ຜູ້ປະກອບການ ຫຼືຜູ້ກູ້ຢືມເງິນຈະເຈັບຕົວ
ເພາະຕ້ອງເສຍດອກເບ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ (ຝ່າຍເຈັບຕົວ)

ແລະຖ້າຂຶ້ນດອກເບ້ຍຫຼາຍເກີນໄປ
ອາດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ທຸລະກິດຕ່າງໆເຊົາການກູ້ຢືມໄດ້
ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍຄື ເສດຖະກິດຈະຖົດຖອຍ
ການຈ້າງງານຫຼຸດລົງ
ຜູ້ຄົນໃຊ້ເງິນໜ້ອຍລົງ
ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບເງິນເຟີ້ໄດ້
ນັ້ນຄື “ພາວະເງິນຝືດ” ເຊິ່ງໂຫດຮ້າຍກວ່າເງິນເຟີ້ຫຼາຍເທົ່າເລີຍ

3. ການກູ້ຢືມເງິນເພື່ອມາເພີ່ມສະພາບຄ່ອງ (ວິທີທີ່ເຈັບຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດ)
ຖ້າ 2 ວິທີຜ່ານມາຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ
ຄ່າເງິນພາຍໃນປະເທດຍັງອ່ອນຄ່າຢູ່
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດກໍຄື ການຢືມເງິນຕາຈາກຕ່າງປະເທດ
ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົກໃຈກໍຄື ການຢືມເງິນກໍລະນີນີ້ບໍ່ແມ່ນຢືມມາເພື່ອການລົງ
ຫຼືພັດທະນາປະເທດ ແຕ່ຢືມມາເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ ເຊິ່ງອັນຕະລາຍໂຄດໆ

ວິທີການນີ້ເປັນວິທີທີ່ເຈັບໜັກທີ່ສຸດ
ເພາະມັນຈະເຈັບໄປຮອດເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນທ້ອງ
ເມື່ອພວກເຂົາເກີດມາ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບມໍລະດົກນັ້ນກໍຄື “ໜີ້”
ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໜີ້ສາທາລະນະ (Public Debt)”

ເກີດມາປຸບ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງມອບໃຫ້ເລີຍ “ໜີ້”
Happy Birthday to youuuuu.

ຮູ້ບໍ່ວ່າ ທຸກຄົນທົ່ວໂລກນີ້
ເປັນໜີ້ສາທາລະນະກັນໝົດເລີຍ
ປະເທດລາວເຮົາມີໜີ້ອັນນີ້ເຖິງ 88% ຂອງ GDP
ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຮົາຫາເງິນໄດ້ 100,000 ກີບ
ເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ໜີ້ 88,000 ກີບກັນເລີຍ
ເຫຼືອໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍພັດທະນາປະເທດຊາຍພຽງແຕ່ 22,000ກີບ

ແລ້ວເຮັດແນວໃດເງິນຈະພໍຈ່າຍ
ເພື່ອພັດທະນາປະເທດລະ
ກໍໃຊ້ຢືມເພີ່ມ ແມ່ນ…ເປັນໜີ້ເພີ່ມ

ເອະ…ເຮົາເປັນໜີ້ຫວາ
ຄືບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາກຳລັງໃຊ້ໜີ້ຫຍັງຢູ່ຕອນນີ້
ກໍໃຊ້ຊີວິດກັນປົກກະຕິດີນີ້
ບໍ່ເຫັນໃຜມາທວງນີ້ລະ?
ເຮົາໃຊ້ໜີ້ກັນແນວໃດລະ?

ຖາມໄດ້ດີ
ວິທີການໃຊ້ໜີ້ສາທາລະນະກໍຄືການ
ຈ່າຍພາສີ ອາກອນນັ້ນລະ
ເວລາໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານເຊັ່ນ Amazon Café ຫຼືJmart
ສັງເກດຄຳວ່າ ອມພ (VAT) ນັ້ນລະ ເຫັນບໍ່
ນັ້ນລະວິທີການໃຊ້ໜີ້ ລັດຖະບານຈະເກັບເອົາທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໃຊ້ຈ່າຍ
ເວລາໄປຊື້ເບຍຄືບໍ່ເຫັນລະ?
ອະແນ່ະ…ຊ່າງຖາມ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ ມັນລວມຢູ່ໃນນັ້ນໝົດແລ້ວ

ນັ້ນລະຄືການໃຊ້ໜີ້
ຍິ່ງມີໜີ້ຫຼາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເພີ່ມພາສີ-ອາກອນຂຶ້ນ

=-=-=-=-=-=
3 ວິທີທີ່ວ່າມາ ເປັນພຽງການແກ້ໄຂບັນຫາແບບຊົ່ວຄາວ
ຫຼືແບບສະເພາະໜ້າເທົ່ານັ້ນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ທີ່ໄດ້ຜົນໃນໄລຍະຍາມກໍຄື
ການເຮັດໃຫ້ງົບດູນການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າໃຫ້ສົມດູນກັນ
ຫຼືຫຼຸດໂຕນກັນເລັກນ້ອຍ

>>ນໍາເຂົ້າຫຼາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ເງິນອ່ອນຄ່າ
ແບບທີ່ເຮົາເຫັນຕອນນີ້
>>ສົ່ງອອກຫຼາຍ ກໍເຮັດໃຫ້ເງິນແຂງຄ່າ
ເຮັດໃຫ້ຕ່າງປະເທດບໍ່ກ້າລົງທຶນອີກ

ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ແຕ່ເມກາເທົ່ານັ້ນກໍຄື
QE (Quantitative Easing) ການແກ້ໄຂດ້ວຍການອັດສີດເງິນເຂົ້າໄປ
ແຕ່ກໍເປັນພຽງໄລຍະສັ້ນ ອີກແປັບກໍຕ້ອງເກັບເງິນເຂົ້າລະບົບຄືນ
ແບບທີ່ເມກາກຳລັງເຮັດຕອນນີ້ ນັ້ນຄື ການຂຶ້ນດອກເບ້ຍ

ປະເທດອື່ນຢ່າຫາເຮັດຕາມ
ເພາະມັນຈະຊິບຫາຍ
ແຕ່ກໍມີບາງປະເທດເຄີຍເຮັດຢູ່ໃດ
ຊິບຫາຍຄັກຂະໜາດເລີຍ
ປະເທດອັນວ່າກໍຄື Zimbabwe
ຮູ້ກັນຢູ່ເນາະ ວ່າມັນເປັນແນວໃດ

cr: Genius ads

ข่าวทั่วไป